BOCS Homepage


B O C S F o r d í t ó

====================
I. évf. 1. szám
(1996 dec. 20.)

TARTALOM
1. Donella H. Meadows: A legkisebbek e testvéreink közül
2. Világéhezés: Kihívás mindenki számára - fejlôdés szolidaritásban
3. Thomas Seiterich-Kreuzkamp: A Földanyából kurvát csinálni?
WWW helyek, Könyvek, Akciók, Viccek, karikatúrák, Idôpontok


====================
I. évf. 2. szám
(1996 dec. 30.)

TARTALOM
1. Víz nélkül semmi sem folyik
2. UNDP: az ENSZ Fejlôdési Programja
Hírek, WWW helyek, Könyvek, Akciók, Viccek, karikatúrák, Idôpontok


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 3. szám - - - - (II. évf. 1997 júl. 26.)

TARTALOM (21 ezer leütés)

1. Hans Achterhuis: A növekedés gyökerei és története (Balaton Bulletin)
2. WWW helyek: Szerbiai demokratikus ellenzék, Eurázsia Kutató Központ.
3. Könyvek: Ronnie D. Lipschutz, László Ervin.


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 4. szám - - - - (II. évf. 1997 júl. 28.)

TARTALOM (18 ezer leütés)

Ez a szám a gráci Második Európai Ökumenikus Találkozóról szól.

1. Interjúk: Christa Springe, Rüdiger Noll, Ulrich Duchrow, David Cowling.

2. Négy beszámoló Grácból: A chiapa indiánok mozgalma a neoliberalizmus ellen. Kelet-Európa és a Dél áldozatai szabaddá teszik egymást. Az Ôrség-Vendvidék nemzeti parkért. Akik kiléptek az államból.

A gráci találkozóról többszáz kép található a BOCS Weblapján.


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 5. szám - - - - (II. évf. 1997 júl. 30.)

TARTALOM (27 ezer leütés)

Ez a szám a háborús adó megtagadásáról és a békeadóról szól, az angliai VIth International Conference on Peace Tax Campaigns and War Tax Resistence (VI. Nemzetközi Konferencia a Békeadó Kampányokról és a Háborús adó megtagadásról) konferencia anyagainak egy részét ismerteti.

1. Phil Rimmer: Beszámoló a békeadó törvényjavaslatok mûhelyérôl

2. Bart Horeman: Jelentés egy holland csoport tevékenységérôl (1995-1996)

3. Ed Pearson: Jelentés a Békeadó-fizetôkrôl

4. Jelentés Indiából

5. Eva Parrell: Adófizetôk a békéért (Svédország)

6. Jelentés a Lelkiismeret az Egyesült Királyságban kampányról

Az eredeti angol anyagok, továbbá ábrák és rajzok a témáról találhatók a BOCS Weblapján. Az itt nem ismertetett anyagok fordításai is készülnek.


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 6. szám - - - - (II. évf. 1997 aug. 1.)

TARTALOM

Ez a szám Pfr. Ulrich Duchrow egy (a grazi találkozó kapcsán írt) tanulmányát közli teljes fordításban.

1. Ulrich Duchrow: Kiengesztelôdés a globális megosztás és pusztítás közepette

2. Könyvek: Környezetvédelmi kiskönyvtár sorozat


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 7. szám - - - - (II. évf. 1997 szept. 8.)

TARTALOM (35 ezer leütés)

E számunk a Balaton Group ismertetôjét és a Balaton Bulletin második tanulmányát közli, továbbá annak témájához egy könyvismertetést.

1. Mi is az a Balaton Csoport?
2. Donald Worster: A népesedés és kapitalizmus történetérôl
3. Népesedési politika: A jövônket meghatározó választások
4. Hírek: Elraboltak egy katonaságmegtagadót Oroszországban
5. Könyvek: Veszélyes anyagok sorozat
6. WWW helyek: ARA


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 8. szám - - - - (II. évf. 1997 szept. 14.)

TARTALOM (35 ezer leütés)

Ez a számunk az Európai Ökumenikus Koalíció Graz '97 anyagait hozza.

1. Alapító nyilatkozat
2. Bemutatkozás
3. Az Ökumenikus Falu programja
4. Megnyitó beszéd
5. Zárónyilatkozat

6. Könyvek a társadalmi szervezetek mûködtetéséhez


====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 9. szám - - - - (II. évf. 1997 szept. 30.)

TARTALOM (21 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin negyedik tanulmányát közli.

A harmadik tanulmány Michael Ende: Momo c. csodálatos regényének VI. fejezete, ami magyarul is megjelent, így nagyon ajánljuk a teljes regény elolvasását. Özelítôként azért közöljük mellékletként a Balaton Bulletinben hozott részletet.

1. Dana Meadows és Alan AtKisson: Reakcióidô - mennyit késik a válasz?

2. Könyvek: A növekedés illúziója, UNDP, Ken Saro-Wiwa, Pénzszindróma, Génetika, Internet a mozgalomban.

3. Idôpontok: Ausztriai események

Melléklet: Részlet Michael Ende Momo c. regényébôl

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 10. szám - - - - (II. évf. 1997 okt. 3.)

TARTALOM (25 ezer leütés)

E számunk a Junge Kirche (Fiatal Egyház) c. német havilap két számának "a Teremtés megôrzése" rovatát ismerteti.

Mellékletként terjesztjük "idôsebb testvérünk", a háromhetenként megjelenô Gaia Sajtószemle idegen nyelvrôl fordított anyagait.

1. Júl-aug. szám: Aranymámor az esôerdôben, Környezetvédôk megakadályozzák a génmanipulált kukorica vetését, Német-cseh környezetvédelmi projekt Észak-Csehországban, Csehország: környezetvédôk tiltakoztak az atomerômû ellen, Greenpeace: a Le Hague elôtti víz radioaktív, Plutónium a világûrben?, Az atom ellenzôi médiasztárokká válnak, �taludtuk az ökológiai átalakítás lehetôségét, Naponta 1000 gyerek hal meg AIDS-ben.

2. Májusi szám: "Az ember klónozása megengedhetetlen", "Az eddigi legnagyobb kísértés...", A Thüringiai Szinódus határozata a klónozásról és a géntechnikáról, Génmanipulált cukorrépa engedélyezése, "Teremtés" fakultás, Kétség esetén a természet javára, A Transzrapid megháromszorozza a közlekedés energiafelhasználását.

3. Négy angol és hat német könyv béke témában.

4. Idôpontok: németországi események


Melléklet: A fordított anyagok a Gaia Sajtószemle 317. számából.

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 11. szám - - - - (II. évf. 1997 okt. 9.)

TARTALOM (18 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin ötödik tanulmányát közli.

1. Clifford Cobb: Az idô szerepe a gazdasági gondolkodásban

2. Idôpontok: Nemzetközi események

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 12. szám - - - - (II. évf. 1997 okt. 18.)

TARTALOM (29 ezer leütés)

E számunk az EarthAction (Föld Akció) nemzetközi hálózat ehavi éghajlatváltozás felhívását közli (e hálózat az 1992-es riói konferencia továbbviteléért dolgozik), amely lobbizáshoz és médiamunkához ad segítséget a december elején Kyotóban tartandó csúcstalálkozó elôtt.

1. Éghajlatváltozás (háttérinformáció)
2. Visszaszámlálás az éghajlatváltozásban (Sajtóközlemény)
3. Nincs hová bújni
4. Levélminta a minisztertanács egy tagjához
5. Minta parlamenti kérdésekre

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 13. szám - - - - (II. évf. 1997 okt. 21.)

TARTALOM (18 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin hatodik tanulmányát közli.

1. Juliet Schor: Kiút a mókuskerékbôl

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 14. szám - - - - (II. évf. 1997 okt. 27.)

TARTALOM (20 ezer leütés)

E számunk David Korten riportját ismerteti, továbbá egy interjút az örmény pátriarchával.

David Korten, aki a Balaton Csoportnak is tagja, megdöbbentette az Internetet az alábbi riporttal, mely elektronikus úton közkézen forog és heves reakciókat vált ki. David elôzôleg egy meggyôzô eset kapcsán bizonyította, hogy nincs értelme a Világbank megreformálásával próbálkozni - egyszerûen fel kellene számolni. Most azon kezdett gondolkodni, hogy az Egyesült Nemzetek esetében nem ugyanez lenne-e a megoldás.

Miképp sérti a misszionálás a keleti egyházakat. Interjú I. Karekinnel, minden örmények legfelsôbb pátriarchájával és katholikoszával.

1. David C. Korten: Az ENSZ és a társaságok akciója

2. Th. S-Kreuzkamp: "Országunkban minden hegy keresztény"

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 15. szám - - - - (II. évf. 1997 okt. 29.)

TARTALOM (15 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin hetedik tanulmányát közli.

1. Benjamin Hunnicutt: Kellogg's kísérlete a szabadidô növelésére

Benjamin Hunnicutt történész, a Work Without End [Vég nélküli munka] c. könyv írója, éveket töltött a Kellogg's vállalatnál végzett kutatómunkával, mely vállalat egyedülálló kísérletet tett a munkaidô rövidítésére. Munkások százaival beszélt; sokuk szerint a több szabadidô kreativitást és szabadságot eredményezett.

Mellékletként terjesztjük "idôsebb testvérünk", a háromhetenként megjelenô Gaia Sajtószemle idegen nyelvrôl fordított anyagait (most a 318. számét).

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 16. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 2.)

TARTALOM (18 ezer leütés)

E számunk a Junge Kirche "A Teremtés megôrzése" rovatát ismerteti, egy luxemburgi visszhangot P. Bulányi német könyvének megjelenésérôl, továbbá két cikket hoz az ökumenérôl és egy jövô évi béketanácskozásról ad hírt.

1. A teremtés megôrzése: Oroszország atomtemetôjében idôbomba ketyeg, A brit metodisták az atomiparba invesztálnak, Biokalózkodás, A Münsterland Akció elsô ökológiai börzéje, A "globalizálódás" mint magyarázkodás, Népi tiltakozás a Transzrapid ellen, Települések védekeznek a repülôtérbôvítés ellen.

2. Thomas Seiterich-Kreuzkamp: Vita Moszkva és Róma között

3. Jupp Wagner: És mégis mozog!
(Bulányi György: Nagypénteki levél c. könyvének német kiadásáról)

4. Barbara Rauchwarter: Grác Ä tovább egy illúziók nélküli Európa felé

5. Európai Békekonferencia (Osnabrück, Németország), 1998. május 29-31.

====================
B O C S F o r d í t ó
* * * * * * * * * * * *

- - - - 17. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 5.)

TARTALOM (20 ezer leütés)

E számunk két aktuális nemzetközi konferenciáról közöl ismertetést: a Nato csatlakozásról és a Duna tárgyalásokról, továbbá az idei Béke Nobel díjas aknabetiltási kampány egy pályázatát közli.

1. 1997. október 30-án Bécsben nemzetközi zöldek Duna-konferenciát tartottak a WWF legújabb tanulmányáról, a konferencia néhány állásfoglalását közzéteszi a Reflex.

2. "Világ NATO nélkül" nemzetközi konferencia (Sajtójelentés)

3. Az International Campaign to Ban Landmines (a taposóaknák betiltásáért küzdô nemzetközi hálózat) poszterpályázata

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
* * * * * * * * * * * *

- - - - 18. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 8.)

TARTALOM (15 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin nyolcadik tanulmányát közli.

1. John P. Robinson, Geoffrey Godbey: A nagy amerikai lelassulás

Robinson a szociológia professzora és a marylandi egyetemen az Americans' Use of Time (amerikaiak idôfelhasználása) projekt vezetôje. Godbey a szabadidô-tudományok professzora a Pennsylvania-i �llami Egyetemen. E szerzôpáros könyve Time for Life (Idô az életre) címmel ez évben jelenik meg a Penn State Press kiadó gondozásában.

Mellékletünk (azaz nem saját anyag, csak ismertté válását segítjük) egy a Demokratában megjelent, a Resurgence-bôl fordított írás:
Guaicaipuro Cuautémoc: Az igazi külföldi adósság

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
* * * * * * * * * * * *

- - - - 19. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 11.)

TARTALOM (63 ezer leütés)

E számunk a "NATO nélküli világ" nemzetközi konferencia anyagait közli az ügy aktualitása miatt, az Alba Kör (sajnos az idô rövidsége miatt meglehetôsen nyers) fordításában.

1. Bridget Moix: A NATO terjeszkedés, politikai fejlôdés és ellenzéki érvek

2. Thomas Wallgren: A NATO-terjeszkedés és a modern világ kulturális válsága

3. Xanthe Hall: Atomfegyvermentes övezet Közép- és Kelet-Európában - �lom vagy valóság?

4. Vit László: A sajtó ámokfutása a NATO-ba

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
* * * * * * * * * * * *

- - - - 20. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 20.)

TARTALOM (10 ezer leütés)

E számunk a Junge Kirche októberi számának "A Teremtés megôrzése" rovatát ismerteti, valamint az Adbusters-bôl néhány antihirdetést és olvasói levelet.

1. A Teremtés megôrzése: Indonéziai erdôtüzek: nem ökokatasztrófa. Harc a Csád-tó körüli sivatagosodás ellen. Génfegyverek fenyegetése. Svédország: "kíméletlen sterilizálás".

2. Néhány antihirdetés és olvasói levél a szellemi környezet folyóiratából

Mellékletünk a Magyar Hírlap nagyon érdekes sorozatában megjelent fordítás: Donella H. Meadows: A jövô század a tiszta technológiáké.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
* * * * * * * * * * * *

- - - - 21. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 25.)

TARTALOM (10 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin kilencedik tanulmányát közli.

1. Ulrich és Francesca Loening: Az erdôit vesztett Skócia kérelme a még erdôborította Chiléhez

Ulrich és Francesca két látogatást tett Dél-Chilébe, hogy alaposan szemügyre vegyék az erdôk állapotát és kezelését, s chilei erdészeket láttak vendégül három-négy alkalommal Skóciában. Az egyik eredmény az alábbi "levél".

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 319. számának fordított anyagai.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - - 22. szám - - - - (II. évf. 1997 nov. 27.)

TARTALOM (68 ezer leütés)

E számunk a Redefining Progress (A fejlôdés újra fogalmazása) kutatóintézet nagy vihart kavart tanulmányának teljes fordítását közli, valamint egy csatlakozási felhívást a Kyoto-i klímakonferenciához írt nemzetközi deklarációhoz.

1. Clifford Cobb, Ted Halsted, Jonathan Rowe: Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé?

Miért van szükségünk a fejlôdés új mutatóira, miért nem rendelkezünk ezekkel, és hogyan változtatnák meg a társadalmi és politikai helyzetképet.

2. NGO deklaráció az éghajlatváltozásról és a fosszilis energiahordozókról, valamint a közpénzekrôl (köztámogatásokról)

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - - 23. szám - - - - (II. évf. 1997 dec. 5.)

TARTALOM (7 ezer leütés)

E számunk a tavaszi Balaton Bulletin tizedik tanulmányát közli, továbbá az Egyházak Világtanácsától egy nyilatkozatot a klímaváltozásról.

1. Wouter Biesiot: Mi a fenntartható fogyasztás?

A következô levélváltás a Balaton email listáján túl jó volt ahhoz, hogy elmenjünk mellette. Betsy Tailor kezdte gyakorlati tanácsokat kérve a fenntarthatóbb fogyasztásról. Azután Neva Goodwin és Wouter Biesiot hozzászóltak.

2. A gazdagok profitja és luxusa veszélyezteti a világot a klímaváltozással

Melléklet: a Gaia Sajtószemle 320. számának fordított anyagai.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - - 24. szám - - - - (II. évf. 1997 dec. 10.)

TARTALOM (19 ezer leütés)

E számunk Bulányi György, a Bokor alapítója egyházi rehabilitációjának két értékelését közli német nyelvterületrôl.

1. Rudolf Schermann: éjabb eljárás fenyeget?

2. Thomas Seiterich-Kreuzkamp: Jobb késôbb, mint soha

3. Idôpontok a szomszédból (Ausztria)

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 25. szám - - - (III. évf. 1998 dec. 15.)

TARTALOM (18 ezer leütés)

E számunk az amerikai Bruderhof közösség kubai segélyprogramjáról közöl beszámolót, és levélváltást egy Kuba-ellenes lelkésszel. Ismertetjük a közösség webcímét, valamint a Kubát sújtó amerikai embargó elleni akciót.

Ezenfelül felhívjuk a figyelmet a skóciai Transzformációs társasjáték magyar fordítására, valamint arra, hogy az osztrák iskolákban meginduló erôszakmentesség képzés cserekapcsolatokat keres Magyarországon is.

1. Történetek a Kubába küldött 7. barátságsegély útjáról

2. Levélváltás Kubáról

3. 90 mérföld kampány

4. Erôszakmentesség az iskolai oktatásban - nemzetközi cserekapcsolat

5. Transzformációs társasjáték.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 26. szám - - - (III. évf. 1998 dec. 26.)

TARTALOM (17 ezer leütés)

E számunk a Balaton Bulletin nyári szám elsô tanulmányát közli, a Junge Kirche novemberi számát szemlézi és németországi idôpontokat ad.

1. Barbara Adam, Karlheinz Geissler, Martin Held, Klaus Kümmerer és Manual Schneider: Idôt a környezet számára - a Tutzing Idôökológia Projekt

Mint az állatokat és növényeket, az embert is külsô és belsô idôprogramok szabályozzák. Az évszakok váltakozásába, nappal és éjszaka, ki- és belélegzés váltakozásába ágyazódva élünk. A mai ipari társadalmak távolodnak ettôl a ritmikusságtól a non-stop termelés és fogyasztás miatt.

2. A Teremtés megôrzése (Fiatal Egyház '97 nov.): Clinton klímapolitikája, Klímaváltozás: a tudósok ébresztôt fújnak, Chile fôvárosának légszennyezettsége, Az erdôk kétharmada már megsemmisült, Erdôpusztulás az Érc-hegységben, A tamagocsi nem környezetbarát.

3. Környezetvédelem kislexikon és 6 nyelvû szótár.

4. Idôpontok (Németország)

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 27. szám - - - (II. évf. 1997 dec. 31.)

TARTALOM (17 ezer leütés)

Noha ez szilveszteri szám, ennek ellenére a bizarrabb témák sem "kacsák" benne. Dana Meadows cikke alkalmas az új évhez méltó elhatározásokat szülô töprengésre.

1. Donella H. Meadows: Ne olyan gyorsan!

Mottó: Ha semmit nem teszünk, semmi nem marad elvégezetlen. (Tao)

2. Spermaszámok nagymértékû csökkenése

Hosszú évek tanulmányainak és vitáinak sorozata után a minap megjelent beszámoló alapján az eredmény egyértelmû. Az elmúlt 60 év alatt az emberi szervezet által termelt spermaszámok nagy mértékben csökkentek az Egyesült �llamokban és Európában.

3. Az ember eljutott a Holdra (Amstrong rejtélyes megjegyzése)

4. "Mi??"

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 28. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 3.)

TARTALOM (15 ezer leütés)

E számunk egy kb. négyszáz oldalas környezetvédelmi kézikönyvet mutat be: a tartalomjegyzékét, két fejezet bevezetését és egy táblázatot. éj sorozatunk a Selyemgombolító Környezeti Nevelési báziskönyvtárának könyvismertetései.

1. A világ erôforrásai - Kézikönyv a globális környezethez 1996-1997
a.) Tartalom
b.) A városi környezet
c.) A biodiverzitás (biológiai sokféleség)
d.) A fajok számának becslése

2. Könyvek: Elgin, Duane: Önként vállalt egyszerûség. Egy kívül egyszerû, belül gazdag élet felé.

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 321. szám fordított anyagai.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 29. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 7.)

TARTALOM (27 ezer leütés)

E számunk a Balaton Bulletin nyári számának tanulmányát közli, és egy környezetvédelmi szöveggyûjtemény ismertetését.

1. Wolfgang Sachs: Miért pont a sebesség?

2. Goldstein, Eleanor C. (ed.): Szennyezés
(Környezetvédelmi szöveggyûjtemény fôként a 13-16 éves tanulók számára)

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 30. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 9.)

TARTALOM (14 ezer leütés)

E számunk a Balaton Bulletin nyári szám egy tanulmányát közli, két könyvismertetést, és nemzetközi események idôpontjait. Mellékletünk Helena Norberg-Hodge, az Ôsrégi jövendôk (Ladakh) szerzôjének tanulmánya.


1. James Perry és Elizabeth Vanderklein: Az idô és mérték szerepe a vízminôségszabályozásban

A globális méretûektôl a mikroélôhelyekig, geológiai idôtávolságoktól a nanoszekundumokig minden egyes fokon más-más korlátok és szabályok érvényesülnek. A tudomány általános csapdája, hogy a skála egyetlen fokán vizsgál Ä és a gazdálkodás általános hibája, hogy terveit csak egy bizonyos fokhoz igazítja.

2. Könyvek: "A hagai dontes", A csodálatos fák!

3. Nemzetközi idôpontok.

Melléklet: Helena Norberg-Hodge: A bolygószintû függôségtôl a helyi kölcsönös egymásrautaltságig/együttmûködésig

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 31. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 12.)

TARTALOM (25 ezer leütés)

E számunk egy "Ezredvégi beszélgetést" közöl Stanislaw Lemmel, és szokás szerint egy könyvet is ismertet a környezeti nevelési báziskönyvtárból.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az
Ezredvégi beszélgetések
c. tévésorozat szövegei megtalálhatók a http://bocs.hu weblapon.

Továbbá az Ezredvégi beszélgetések sorozat válogatott beszélgetéseibôl hamarosan könyv jelenik meg.


1. Ezredvégi beszélgetés Stanislaw Lemmel

2. Könyv: Braus, Judy (ed.): Környezetszennyezés. Problémák és megoldások

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 32. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 15.)

TARTALOM (9 ezer leütés)

E számunk egy Balaton Bulletin cikket hoz és szokás szerint egy környezeti nevelési könyvismertetést.

1. Jon Spayde: Lassan, mint én

Ez a cikk az Utne Reader 1997. március-áprilisi számából való, melyben külön rész szól a "Lelassulás Ä hogyan találjuk meg természetes ritmusunkat egy sebesség-ôrült világban" témáról.

2. Könyv: Savas esô szókeresô rejtvények

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 322. szám fordított anyagai.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 33. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 20.)

TARTALOM (30 ezer leütés)

E számunk a klónozás és génsebészet témájában közöl egy áttekintô tanulmányt. Továbbá egy ismertetés a környezeti nevelési könyvtárból.

1. Thomas A. Shannon: Viták és értékek a génsebészetben (�ttekintés)

Ha Isten képére vagyunk megteremtve, képesek lehetünk arra, hogy utódainkat másik kép hasonlatosságára teremtsük.

2. Környezeti Nevelés: Braus, Judy (ed.): Bolondulunk az idôjárásért

====================
Rendelhetô ékezetesen is, és automatikusan lemondható (ld. impresszum).


B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =


- - - 34. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 24.)


TARTALOM (13 ezer leütés)

E számunk a Junge Kirche 1997 dec. "Teremtés megôrzése" rovata ismertetését hozza, egy környezeti nevelés könyvismertetést, amerikai püspökök éhségsztrájkjáról ad hírt az iraki szakciók ellen, és két könyvre hívja fel a figyelmet.


1. A Teremtés megôrzése: Klímavédelem és a fejlôdô országok (Háttérbeszámoló a Kyoto-i Konferenciához), Egy német bírói tanács keménységet követel a környezetszennyezôkkel szemben, "Az atomerômûvek nem növelik a gyerekek rákos betegségeinek kockázatát", Az egyházak az atomenergiáról való lemondást sürgetik, A Német Evangélikus Egyház szükségét látja a bio-szabadalmak szabályozásának, Éles kritika a Német Evangélikus Egyház magatartása ellen, Az EU minisztertanácsa engedélyezte az "élettel kapcsolatos szabadalmakat".

2. Tankönyv: Tanítsuk meg gyermekeinket szeretni a Földet

3. Amerikai püspökök éhségsztrájkja az iraki szakciók feloldásáért

4. Könyvek

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 35. szám - - - (III. évf. 1998 jan. 31.)

TARTALOM (17 ezer leütés)

E számunk az utolsó elôtti idôökológia témájú Balaton Bulletin cikket hozza a gyorsulásról, a szokásos környezeti nevelés mellett további könyvismertetéseket közöl, és egy hírt az Alternatív Nobeldíj díjazottairól, egy másikat a Vidd hírét az igazaknak c. könyvrôl.

1. Az Utne Reader története a gyorsulásról

"1914 Ä Ferdinánd fôherceg meggyilkolása után Szarajevóban a szerb diplomaták, akik a telegráf elôtti, lassúléptû idôszakban nôttek fel, nem tudják teljesíteni az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumát, hogy 48 órán belül adjanak magyarázatot a lövésre. A háború elkezdôdik."

2. Környezeti nevelés: A nád gyökerei. A természet és a környezet a gyermek mindennapjainak részeként

3. Az Alternatív Nobeldíj díjazottai

4. A bennszülöttek be akarják tiltani a bestsellert (Az 1997-ben magyarul is megjelent "Vidd hírét az igazaknak" c. könyvrôl)

5. Könyvek: Határok Európában. Életmódok. ENSZ programok és alapok. Igazságos és fenntartható társadalom. Az erôszak legyôzése. A megbocsátás teológiája. A népek kiengesztelôdése.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =


- - - 36. szám - - - (III. évf. 1998 febr. 4.)


TARTALOM (14 ezer leütés)

E számunk a magyar származású László Ervin által alapított nemzetközi Budapest Klub egy anyagát hozza mutatóba.

A Klubról egyórás film ment az MTV1-en febr. 1. vasárnap 10 órakor.

A Budapest Klub weblapján - amelyet a Bocs Alapítvány készít és így címe a http://bocs.hu - a Klub bemutatásán, programján, tiszteletbeli tagjain kívül több írás is található a planetáris tudatról.

Web helyek a MAI-ról (Multilaterális Befektetési Megállapodás) és szokás szerint egy környezeti nevelési könyvismertetés is szerepel e számunkban.


1. Röviden a Planetáris Tudatról

2. Lingelbach, Jenepher: Ismerd meg a természetet. Módszertani segédlet a gyermekekkel végzett környezetmegfigyeléshez

3. Web helyek: a készülô MAI (Multilateral Agreements on Investments - Multilaterális Befektetési Megállapodás) nemzetközi törvényben rejlô veszedelemrôl (leegyszerûsítve: a jog a globális gazdaság erôit, érdekeit a demokratikus struktúrák fölé készül helyezni - a szerk.)

====================

B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =


- - - 37. szám - - - (III. évf. 1998 febr. 10.)


TARTALOM (25 ezer leütés)

E számunk a két idôökológia témájú Balaton Bulletin utolsó, csodaszép esszéjét hozza, egy hírt két indiai duzzasztógát építésének leállításáról, és természetesen egy környezeti nevelési könyvet.


1. Joanna Macy: éjra együtt az idôvel

Joanna Macy a béke- és a mélyökológia-mozgalom egyik csodatevôje.
Munkája mindig lélekkel teli, tanítását pedig alapos belsô és külsô
tapasztalatokra alapozza. Ez az esszé az 1989-es Santa Barbara-i
(Kalifornia) konferencián elôterjesztett írásából való.

2. Környezeti nevelés: A Földet szem elôtt tartva. Oktatási, környezetvédelmi és emberi távlatokban (esszék)

3. Gyôzelem a Narmada-gátakon! (Hír Indiából)

4. Ökocsevej: a környezetvédô szervezetek e-mail beszélgetôlistája

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =


- - - 38. szám - - - (III. évf. 1998 febr. 15.)


TARTALOM (23 ezer leütés)

E számunk Reinhold Stecher innsbrucki püspök Nyugaton nagy visszhangot keltett kritikus levelét közli. A Duna Kör webcíme és egy környezeti nevelési könyv van még benne.

1. Reinhold Stecher püspök (Innsbruck, Ausztria): Gondolatok a papok és világiak együttmûködését szabályozó legújabb dekrétumról

Mivel egyszer elhatároztam, hogy az egyházkritikai szempontból
szükséges dolgokat nem "bátor nyugdíjasként", hanem aktívként mondom
el, nem kerülhetem meg, hogy néhány gondolatot elmondjak errôl a
dekrétumról, mielôtt továbbadom a botot.

2. Környezeti nevelés: Rothenberg, David: Gondolkodni fájdalmas? Beszélgetések Arne Naess-szel

3. A Duna Kör honlapja: http://www.danube.org

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =


- - - 39. szám - - - (III. évf. 1998 febr. 28.)


TARTALOM (16 ezer leütés)

E számunk a készülô Kairos Europa Dokumentum tervezetének összefoglalását közli (és egy Duna hírt és egy környezeti nevelési könyvet ismertet). A végleges szöveg kialakításába aktívan be lehet kapcsolódni. Az erre meghívó levelet az elején közöljük.

Gyorshír: A levél szerzôje, Ulrich Duchrow, március 19-21-én Budapesten lesz, egy nemzetközi tanácskozáson tart elôadást. A pontos idôt és helyet következô számunkban közöljük. (Az Ezredvégi beszélgetések legutóbbi adása az ôvele készült interjút sugározta.)


1. Egy Kairos Europa Dokumentum tervezete

"Kiállás egy szociálisan igazságos, életbarát és demokratikus Európáért"

2. Környezeti Nevelés: Norberg-Hodge, Helena: Õsrégi jövendôk. Ladakh tanulsága

3. A Világbank levele: már 1985-ben sem támogatta a vizierômûvet, inkább az energiatakarékosságot

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 40. szám - - - (III. évf. 1998 márc. 7.)

TARTALOM (11 ezer leütés)

E számunk a Junge Kirche '98 januári számának "A Teremtés megôrzése" rovatát és egy környezeti nevelési könyvet ismertet, valamint az Amnesty International akcióját az Emberi Jogok Nyilatkozata 50 éves évfordulójára.


Gyorshír: Dr. Ulrich Duchrow elôadása (a kiadott meghívótól eltérôen) március 20 pénteken fél tizenkettôkor lesz a Stefánia Palota nagytermében (Bp. XIV., Zichy Géza u. 3.) szinkrontolmácsolással. Címe: A civil társadalom jelentôsége a politikai-gazdasági problémák megoldásában a globalizáció korában. A kétnapos tanácskozás címe: Intellektuális panoráma a következô évszázadról. Meghívókat igen korlátozott számban a Zugló Polgármesteri Hivatal (252-4168) ad ki.


1. A Teremtés megôrzése: A Kyoto-i klímakonferencia (1997. december) jegyzôkönyve. A klímavédelem legfôbb eszköze a széndioxiddal kereskedés. Az USA-ban szalonképessé válik az emberek klónozása. Pártok fölötti kezdeményezés Németországban a bioetikai konvencióval kapcsolatban. Kelet-német nemzeti parkok kiárusítása.

2. Környezeti Nevelés: Campbell, Bernard: Humánökológia. Helyünk a természetben az ôstörténettôl napjainkig

3. AI akció az Emberi Jogok Nyilatkozata 50 éves évfordulójára.

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 323. számának fordított anyagai.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 41. szám - - - (III. évf. 1998 márc. 14.)

TARTALOM (11 ezer leütés)

E számunk a Junge Kirche februári Teremtés megôrzése rovatát ismerteti, és egy környezeti nevelés könyvet.

1. A Teremtés megôrzése (Junge Kirche, 1998. február)

A világ helyzete: a Föld bolygó alig képes már elviselni az embert
Vitatott a géntechnológia haszna az éhezés elleni harcban
A német orvostársadalom szerint "tiszta ôrültség" az emberklónozás
Német Evangélikus Egyház (NEE): a klónozás bibliai igazolása "zavaros"
Megemlékezés a hadamari "euthanázia"-áldozatokról

2. Környezeti Nevelés: Poulton, Prue - Symons, Gillian: Öko-iskola


Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 324. szám fordított anyagai.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 42. szám - - - (III. évf. 1998 márc. 22.)

TARTALOM (26 ezer leütés)

E számunk az aknák betiltásáért folyó kampány vezetôjének, Jody Williams-nek a Béke Nobel-díj átvételekor mondott beszédét hozza teljes fordításban. A kampányba 1995 végén kapcsolódott be a BOCS Alapítvány, Magyarországról, sôt - az akkori, még csak 33 országból félezer csoportot és 24 nemzetközi szervezetet felsoroló címlista szerint - egész Kelet-Európából elsôként. Az idôpontoknál közöljük a kampány jövô hét végén Budapesten sorra kerülô kelet-európai konferenciája programját. (Természetesen a környezeti nevelési könyvismertetés sem marad el.)


1. Elôadás a Béke Nobel Díj átvételekor

2. Cornell, Joseph Bharat: Közös élmények a természetben

3. Idôpontok: Az aknák betiltásáért kampány kelet-európai konferenciája Budapesten, március 26-28.

====================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =


- - - 43. szám - - - (III. évf. 1998 ápr. 12.)


TARTALOM (10 ezer leütés)

E számunk az irodalmi Nobel-díjas Heinrich Böll egy csodálatos kis novelláját hozza, amely egy ökofilozófia mûvészi megfogalmazása.

1. Heinrich Böll: Beszélgetés a tengerparton

2. Környezeti Nevelés: Felfedezések az erdôben. Információk, tananyagok és kísérletek a környezet felfedezéséhez és megóvásához gyerekeknek

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 325.
=================


B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 44. sz�m - - - (III. évf. 1998 ápr. 20.)

TARTALOM (8 ezer leütés)

E számunk egy a közbeletörôdés gyártásáról, a közgondolkodás vezérlésérôl, a média politikai gazdaságtanáról szóló Mérleg könyvismertetést hoz.

(A Mérleg egy 34. évfolyamába lépô, Münchenben kiadott negyedéves folyóirat, lapok és könyvek szemléje. Internet oldalának címe: http://ourworld.compuserve.com/homepages/merleg)

1. Hogyan irányíthat� a tömegtájékoztatás? (két könyv ismertetése)

2. Környezeti Nevelés: Szerepjátékok a környezeti nevelésben

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 326. szám fordított anyagai.

= = = = = = = = = = = =
B O C S F o r d í t ó
= = = = = = = = = = = =

- - - 45. szám - - - (III. évf. 1998 ápr. 26.)

TARTALOM (27 ezer leütés)

E számunk egy döbbenetes új veszélyrôl, a márciusban az US�-ban szabadalmaztatott "Terminator (végzetes) Technológiáról" ad hírt, és egy hosszabb környezeti nevelési könyvismertetést közöl.

1. Terminátor technológia: a magoknak végük van

Megeshet, hogy 2000-re - a mezôgazdaság tizenkétezer éves történelme után - a parasztgazdák nem lesznek többé képesek a termômagvak évenkénti begy�jtésére, hogy legyen mit vetniük a következô évben.

2. Környezeti Nevelés: Akik gondját viselik a Földnek. Az amerikai ôslakosság történetei és környezetvédelmi gyakorlatok gyerekeknek

==================
BOCS Fordító
==================

- - - 46. szám - - - (III. évf. 1998 máj. 1.)

TARTALOM (34 ezer leütés)

E számunk egy Ezredvégi beszélgetést közöl Ulrich Duchrow szociáletikussal, amely február 22-én hangzott el a TV2-n.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ulrich Duchrow-nak egy könyve megjelent magyarul is, Lehetséges-e az igazságosság? címmel 1993-ban. Néhány példány még van, rendelhetô a [email protected] címen (400 Ft + postaköltség).

1. Ezredvégi beszélgetés Ulrich Duchrow szociáletikussal

2. Környezeti Nevelés: Fiatal környezetbarát vásárlók útmutatója

==========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 47. szám - - - (III. évf. 1998 május 24.)

TARTALOM (21 ezer leütés)

E számunk a hírekben mostanság s�r�n szereplô Indonéziából ad képet az anti-nukleáris mozgalomról "kiküldött tudósítónk", egy ott tanuló magyar egyetemista segítségével. (Elnézést az ékezetek hiánya miatt, e-mailen jött a tudósítás.)

1. Indonezia: NGO-k es tarsadalmi aktivistak ellenallnak az atomeromu tervnek

2. Környezeti Nevelés: A nedves környezet csodái. Tanári kézikönyv

Mellékletünk a Gaia Sajtószemle 327. számának fordított anyaga.

=======================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 48. szám - - - (III. évf. 1998 május 29.)

TARTALOM (44 ezer leütés)

"Nem találom az egyik legjobb könyvemet. Hiába keresgélek a polcomon. Több mint tíz éve jelent meg 500 példányban, az volt a címe, hogy Ökológiai kapcsolatok. Nem tudom, nélküle mire megyek. Amit a fejlôdésrôl tudtam, az mind ebben a könyvben volt. Már akkor is legalább tíz éves írások voltak, de magyarul nagyon frissnek t�ntek..." - írja Gadó György Pál, a közismert tévésorozat, a Talpalatnyi Zöld szerkesztôje (Hang, 98 febr.).

Nem csoda, hogy nem találja ezt a csodás könyvet, hiszen lassan másfél évtizede, hogy megjelent (belül 1984, a borítóján 1983 szerepel), és könyvárusi forgalomba nem kerülhetett. A Selyemgombolyító adta ki, amely akkor még csak kis szellemi kört jelentett a Népm�velési Intézet keretében. (A mai Selyemgombolyító helyreállított ovális épületébe csak 1994 végén költözhettünk be.)

Örömmel hívhatjuk fel a figyelmet arra, hogy a könyv tanulmányai fölkerültek weboldalunkra (http://bocs.hu), így most már széles kör számára könnyen olvashatók.

E számunk ebbôl a kötetbôl hozza a Budapest Klub alapítójának, László Ervinnek a tanulmányát.

1. László Ervin: A modernség észrevétlen elavulása

2. Környezeti Nevelés: A zöld fogyasztó kalauza. Vásárlói kézikönyv környezetkmélô árucikkekhez

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 49. szám - - - (III. évf. 1998 jún. 6.)

TARTALOM (18 ezer leütés)

E számunk egy nagyszer� gyakorlati kézikönyvet ismertet a helyi gazdaságok erôsítésére a biztonság érdekében egy nem stabil világban. A szerzô, Richard Douthwaite korábbi ismert m�ve a The Growth Illusion (A növekedés illúziója). A könyv fordítás céljára hozzáférhetô a BOCS Alapítványnál. Természetesen egy környezeti nevelési könyv is szerepel, egy vicc, és az ENSZ Emberi Jogok Fôbiztosa Webcíme.

1. Richard Douthwaite: Rövidzárlat (A helyi gazdaságok erôsítése a biztonság érdekében egy nem stabil világban)

2. Környezeti Nevelés: Apró csodák. A természet felfedezése egy kézinagyító segítségével

3. Vicc: Jézus és a Sátán a számítástechnika korában

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 50. szám - - - (III. évf. 1998 jún. 26.)

TARTALOM
E számunk a Krisztusi Szolidaritás (Christian Solidarity International - CSI) nemzetközi emberjogi- és segélyszervezet júniusi kiadványából közöl két fordítást Tibetrôl és Pakisztánról. (Akinek nem elérhetô a http://bocs.hu weblapon lévô internetes változat, annak a magyar papír-változat ingyenesen kérhetô a 1242 Bp. Pf. 291. címen.) A szervezet tiltakozó lapokat is készít, megkönnyítendô azok dolgát, akik szeretnének valamit tenni az olvasott ügyben. A CSI kiadvány két jelmondata: "A vallásszabadság megfékezi az erôszakot." "Az emberi jogok oszthatatlanok."

Éj rovatunk az Agora elektronikus újság heti tartalomjegyzéke.

1. Tibet: Tiltott föld (kínai nukleáris szennyezés a Világ Tetején)

2. Pakisztán: "Ne merd kereszténynek hívni magad!"

3. Környezeti nevelés: "Geo-ökológia". Evolúciós megközelítés

4. Gaia Sajtószemle tartalomjegyzék

5. Agora tartalomjegyzék

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 51. szám - - - (III. évf. 1998 júl. 12.)

TARTALOM
E számunk az egyik nagy centenáriumi nemzetközi esemény, a hágai békekonferencia felhívását közli, hogy a magyar nyelvterület (és a környezô magyarság segítségével a szélesebb régió) tájékozottabb legyen róla. Kérjük, hogy a csatlakozni kívánó békecsoportok bennünket is értesítsenek szándékukról ([email protected]).

A Környezeti Nevelés rovatban egy egészen különleges könyvet ismertetünk, amely a környezeti válság okai közt a meglehetôsen ritkán szemügyre vett népességnövekedést is tárgyalja. A "Megszentelt szexualitás" c. fejezet fordítását hamarosan közzétesszük.

1. Hágai Békefelhívás 1999: Ideje elvetni minden háborút!

Csatlakozz a Polgárok Békekonferenciájához (Hága, 1999. május 11-16.)

2. LaChapelle, Dolores: Megszentelt föld, megszentelt szexualitás, a mélység b�völete. Elkötelezôdni a mély-ökológiára és ünnepelni az életet.

"Ha a termékenységet nem szabályozza a föld és annak eltartóképessége iránti érzék, akkor a szaporodás a természet és más embercsoportok elleni támadáshoz vezet. A nemzôerôk, az élet megújulásának ünneplése az ôsi kultúrákban nem korlátozódott az emberekre, hanem az élettér egészére vonatkozott, hogy minden, ami ott él, egymással összhangban viruljon a teljességig."

3. Vicc a nôi papsággal szembeni ellenállásról 1;2c

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 52. szám - - - (III. évf. 1998 júl. 19.) 1;2c

TARTALOM

Az elôzô számunkban ismertetett könyvnél jeleztük, hogy egyik fejezetét lefordítottuk. Noha a világméret� környezeti és társadalmi válság szempontjából nagyon fontos a téma, terjedelme miatt (111 ezer karakter) kissé rövidítve, a jegyzetek nélkül és részletekben közöljük ezt a Megszentelt szexualitás c. fejezetet. A teljes szöveg a http://bocs.hu webhelyen megtalálható. Külön jelezzük, hogy nem vonatkozik rá a Bocs Fordító impresszumában szereplô közlési szabadság!

1. Megszentelt szexualitás (1.)

"Ó, micsoda katasztrófa, micsoda megcsonkítása a szerelemnek, mikor pusztán személyes érzéssé tették, elszakítva a nap keltétôl és nyugtától, a napforduló és a napéjegyenlôség mágikus kapcsolatától! Ez hát a baj velünk, a gyökereknél vérezünk, mert el vagyunk vágva a földtôl, a naptól, a csillagoktól, és a szerelem vigyorgó utánzat, mert, szegény virág, letéptük a száráról az Élet fáján és vártuk, hogy viruljon tovább civilizált vázánkban az asztalon." (D. H. Lawrence)

2. Környezeti Nevelés: Víz fölött - víz alatt. Információk, tananyagok és kísérletek a környezet felfedezéséhez és megóvásához gyerekeknek

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 53. szám - - - (III. évf. 1998 júl. 23.)

TARTALOM (29 ezer leütés)

E számunk a Budapesti Közgazdasági Egyetem Környezetgazdaságtan Altern-csoportjának Kovász c. periodikájából hoz egy könyvismertetést. A Kovász (kiadó: Kindler József, szerk: Kocsis Tamás, tel/fax: 217-9588) webcime: http://korny10.bke.hu/kovasz

1. Michael Novak: A katolikus etika és a kapitalizmus szelleme (könyvismertetés)

2. Környezeti Nevelés: �vegházhatás. Okok és következmények

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 54. szám - - - (III. évf. 1998 júl. 26.)

TARTALOM (22 ezer leütés)

Folytatjuk a Megszentelt szexualitás c. fejezetet. A teljes szöveg a http://bocs.hu webhelyen megtalálható. Külön jelezzük, hogy nem vonatkozik rá a Bocs Fordító impresszumában szereplô közlési szabadság!

1. Megszentelt szexualitás (2.)

A növekvô népesség ellátása több munkát és hódítást igényel, így nagyobb családok kialakulását ösztönzi, több gyerekkel, hogy biztosítsák a több munkaerôt és harcost, és így tovább, egy növekvô spirálban, amelyet a hiány, a kemény munka és harc, a földek elpusztítása jellemez. Ez más népek szolgaságba, munkára kényszerítéséhez vezet. Ezek a hódítók, a "bioszféra-népek", kiterjesztik gazdasági rendszerüket, amíg csak módjukban áll szétroncsolni egy ökoszisztémát és továbbállni. Ez Róma, ez Babilon... és ez minden imperialista kultúra azóta, beleértve a jelenlegi ipari növekedés központú társadalmat.

2. Környezeti Nevelés: Fákról és erdôkrôl

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 55. szám - - - (III. évf. 1998 júl. 30.)

TARTALOM (36 ezer leütés)

Gabonát égetnek - mutatja a tévé. A grófi szér�n c. vers jut az ember eszébe. Naponta halljuk a híreket, hogy gabona túltermelés van, a világpiaci ár nyomott (noha csupán annyi történt, hogy az évtized második legmagasabb ára az idei s ez visszaesés a tavalyi legmagasabb árhoz képest), nincs hová tenni az új termést, Románia és Lengyelország importkorlátozásokkal védekezik a magyar búza behozatala ellen, stb.

Ugyanakkor Földünkön évek óta csökken az egy fôre esô élelmiszertermelés, mert az agrárhatékonyság nem tud lépést tartani a népességrobbanással. A emberiség élelmiszertartaléka messze a biztonságosnak tartott szint alá süllyedt. Egyre gyakrabban fordul elô, hogy nagy gabonaexportôr országok a kivitelt (!) korlátozzák, e téren a hiánygazdaság felé tartunk.

Több mint három és fél ezer évvel ezelôtt egy József nev� ember képes volt nem az adott évi termés szerint megítélni a helyzetet, hanem 14 (azaz tizennégy!) éves távlatban gondolkodni. A hét bô esztendô termésének felhalmozásával képes volt egy egész régiót megmenteni a hét sz�k esztendôben bekövetkezett éhínségtôl.

Létfontosságú, hogy az agrárgazdaságot és a népesedést befolyásoló döntéshozók ma is képesek legyenek legalább hasonló elôrelátásra.

Fenti aktualitása miatt a "Harc a földek termôképességének fokozásáért" c. ötödik fejezettel mutatjuk be A Világ helyzete (State of the World) c. tanulmánykötetet (tömörítve, ábrák és jegyzetek nélkül). Az amerikai Worldwatch Institute (Világfigyelô Intézet) 1984 óta évente teszi közzé jelentéseit és már nyolcadik éve magyarul is megjelenik a Föld Napja Alapítvány kiadásában.

A kötetek ára 1992-tôl 1998-ig: 220, 270, 320, 380, 500, 550, 650 Ft. Megrendelhetô a Föld Napja Alapítványnál: [email protected] (Csigaposta: 1519 Bp, Pf. 411. Tel: 23-422577, fax: 166-8866).

1. Lester R. Brown: Harc a földek termôképességének fokozásáért

2. Környezeti nevelés: Természetkalauz gyermekeknek. 365 foglalkozás és kísérlet szobában és szabadban

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 56. szám - - - (III. évf. 1998 augusztus 6.)

Folytatjuk a Megszentelt szexualitás c. fejezetet az utolsó elôtti résszel. A teljes szöveg a http://bocs.hu webhelyen megtalálható. Nem vonatkozik rá a Bocs Fordító impresszumában szereplô közlési szabadság!

A szokásos Környezeti nevelés könyvismertetés mellett hírt adunk (noha nem fordítás) az elsô Magyar Kereszteny Internet Konferencia szervezésérôl (jelentkezni a [email protected] címen is lehet).

1. Megszentelt szexualitás (3.)

A japán utak mentén és a rizsföldek közelében Dosojin áll faragott kôbôl - egy férfi és egy nôi isten olyan szorosan összeölelkezve, hogy egy szó, a Dosojin jelöli kettôjüket. Mindig boldogan mosolyognak. A japán gyermekek naponta látják, hogy férfi és nô kell ahhoz, hogy nôjön a rizs, hogy nôjenek az emberek, és ami még több, mindez örömteli! A "miriád teremtmény" a yin (nô) és a yang (férfi) egymásra hatásából jön; az univerzum energiája mûködik a yin és a yang által. Ez egy folyamatosan változó minta, mert ha valami a yin continuum mentén mozog és egyre több yint szerez, akkor végül visszafordul és a yang pólus felé indul. Ebben az ázsiai filozófiai rendszerben a szex nem messze a sarokba van hajítva mint egyfajta rendellenesség, hanem az élet minden aspektusának középpontjában áll. Természetes tehát, hogy a taoizmus fejlesztette ki a legkifinomultabb módszereket a szexuális energia kezelésére az emberi közösségen belül és emberek és természet között.

2. Környezeti nevelés: Mindennapok növényei a múltból. Történetek fogyasztásra alkalmas növényekrôl

3. Magyar Kereszteny Internet Konferencia

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 57. szám - - - (III. évf. 1998 augusztus 13.)

4. részével befejezzük a Megszentelt szexualitás c. fejezet közlését. A teljes szöveg a http://bocs.hu webhelyen megtalálható. (Mivel több mint ezer szöveg van fenn, érdemes használni a keresés funkciót, beírva pl. a szerzô - Dolores LaChapelle - nevének egyik szavát.) Erre az anyagra nem vonatkozik a Bocs Fordító impresszumában szereplô közlési szabadság!

Egy kis elôrejelzés: hamarosan új állandó rovatot nyitunk, megkezdjük az Everyone wins (Mindenki gyôz) c. játékgy�jteménybôl együttm�ködô (tehát nem versengô) játékok ismertetését!

1. Megszentelt szexualitás (4., befejezô rész)

"Az emberiség utolsó háromezer éve egy kirándulás az ideálokba, testetlenségbe és tragédiába, és most a kirándulásnak vége... Vissza kell találnunk a kapcsolathoz, élénk és tápláló kapcsolathoz a kozmosszal... Az út a naponkénti rituálén, az újraébredésen át vezet. �jra gyakorolnunk kell a hajnal, a dél, a napszállat rítusát, a t�zgyújtás és a vízöntés rítusát, az elsô és az utolsó lélegzet rítusát... Vissza kell térnünk 'a tudásra az együttlét jegyében, amelyben a test, a szex, az érzelmek, a szenvedélyek együtt léteznek a földdel és a nappal és a csillagokkal." (D. H. Lawrence)

2. Környezeti nevelés: Nyk�nen, Riitta: Környezet és iskola

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 58. szám - - - (III. évf. 1998 augusztus 18.)

E számunk a Mindenki nyer! (Együttmûködés-játékok és -tevékenységek) c. könyv elôszavát hozza, benne az útmutatót a játékokhoz, és az elsô játékot a most induló rendszeres rovatunkban. Erre a könyvre és a játékokra NEM vonatkozik a Bocs Fordító anyagainak szokásos közlési szabadsága!

1. Sambhava és Josette Luvmour: Mindenki nyer! Együttmûködés-játékok és -tevékenységek

Nagy bajok voltak az iskola játszóterén. Az erôszak jelen volt szinte minden nap, az elsôs és másodikos gyerekek többsége pedig klikkekbe tömörült... Az Együttmûködés-játékok és -tevékenységek önmagukban nem lettek volna elegendôek, de ezek alkották a kritikus tényezôt. Nemcsak megteremtették a találkozáshoz szükséges közös teret mindenki számára, de segítségükkel tudtuk lemérni a többi általunk alkalmazott konfliktusmegoldó gyakorlat hatékonyságát is. A játékok tehát mind diagnosztikai mind gyógyító célt is szolgáltak...

2. Környezeti nevelés: Környezetünk mûhelyében. Kreatívan a természetért és a természettel

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 59. szám - - - (III. évf. 1998 szeptember 1.)

E számunk fô anyaga Martin Luther Kingrôl, az eroszakmentesség egyik nagy 20. századi apostoláról szól, akit harminc évvel ezelott gyilkoltak meg. A szokásos együttmûködô játék és környezeti nevelési könyvismertetés mellett társadalmi jelentôsége miatt szerepel az Edupage egy híre.

1. Hans-Eckehard Bahr: Nézzétek, itt jön az álomlátó!

"Nézzétek, itt jön az álomlátó! Rajta, öljük meg", mondják a testvérek az Egyiptomba vezeto úton, feldühödve József politikai látomásain (1Móz 37,19-20). 1968-ban, Atlantában ezt szándékozta ráíratni King sírjára is felesége, Coretta King..."

2. Együttmûködés-játékok: A csempész drágakövei

3. Környezeti nevelés: Tanulás a szabadban

4. A magányos Net

"Heti egy ora Internet hasznalat a depresszios skalan 1%, a maganyossagi skalan 0,04% novekedest eredmenyezett..."

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 60. szám - - - (III. évf. 1998 november 18.)

1. Jörg Bopp: A süket fülek erôszaka (Beszélgetés egy betörôvel)

Egyik ismerôsöm, aki foglalkozására nézve pszichiáter, egy éjszaka hirtelen fölriadt, mivel zajokat hallott a lakásában. Felesége rábeszélésére megemberelte magát, és elhagyta a hálószobát. Amikor dolgozószobájába lépett, egy férfi állt elôtte, s az íróasztallal bajlódott. Betörô volt...

2. Együttmûködés-játékok: Dó-Dó-Dó

3. Környezeti nevelés: Elmélyedés a természetben. Tudatos kapcsolatkeresés a természettel

4. Akció: Az emberi jogok támogatása

5. Könyvek: Az Agenda 21 alkalmazása (Civil szervezetek tapasztalatai az egész világról). Globális hálózat (Ahogy számítógépek segíteni tudnak a környezet megmentésében). Ausztria Öko-címgyûjteménye (Több mint tízezer cím, CD-ROM-mal). Klímavédelem a közösségben (82 energia és közlekedés javaslat). "Csábító fehérnemû" (Ruházatunk: divat, mérgek, öko-kinézet). Együttélni az állatokkal (Isten teremtményeinek közössége).

6. Hasznos WWW címek: A világ fô politikusainak cimadatbázisa, nemzetközi kampányokhoz. Körny.véd. minisztériumok. http://www.trytel.com/~aberdeen/

7. Humor: Faji megkülönböztetés

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 61. szám - - - (III. évf. 1998 november 27.)

Újdonságok a http://BOCS.HU weblapunkon: internet helyet csináltunk a Talpalatnyi Zöld c. Duna Tv mûsornak (szerkesztô: Gadó György), ahol a mûsorok szövegei és rejtvényei olvashatók (és néhány kép is díszíti)!

A 61. BocsFordító (15 ezer leütés) tartalma

1. A Teremtés megôrzése (Junge Kirche 1998/6-7. ökoszemléje)

Az apartheid méregkeverôi. Református szövetség a bioetikai konvenció ellen. Az EU-parlament határozata a bioszabadalmakról. Szlovákok az atomenergia ellen. Oroszország két atomerômûvet épít Indiában. Atomszállítmányok: háromezerszer magasabb sugárértékek.

2. Együttmûködés-játékok: Hosszú lábujj

3. Környezeti nevelés: Mese a madarakért

4. WWW helyek: Kis pandánk idôsebb testvére, a WWF akcióiról http://takeaction.worldwildlife.org

5. Könyvek: Mindig van idôm (Idôökológia. Kihasználni, takarékoskodni - rendelkezni vele). A kollektív intelligencia (A cybertér antropológiája). Bináris mítoszok (A cybertér, mint az érzelmek reneszánsza). Elôretörô realitások (Információtechnológia és az egyház).

6. Humor: Használati utasítások fogyasztói javak csomagolásain

7. Idôpontok: Dec. 10. Emberi Jogok Napja.

=========================
B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU

= = = = = = = = = = = =

- - - 62. szám - - - (III. évf. 1998 december 9.)

A 62. BocsFordító (47 ezer leütés) tartalma

E számunk egy - a mai világ pénzpiaci- és szegénység-helyzetében igen aktuális - nagy tanulmányt tesz ismertebbé.

1. Jürgen Kegler: A kamat tiltása a zsidó Bibliában (Elszegényedési folyamatok és ellenstratégiák Izrael történetében)

2. Együttmûködés-játékok: Térdre!

3. Környezeti nevelés: Egy közös cél. A környezetvédelmi oktatás és az iskolai tanterv

4. WWW: Green Horizon (Kelet-közép Európa környezeti hírei kétheti, ingyenes e-mail hírlevélben), rendelhetô a [email protected] cimen.

5. Energia, atomtechnilógia tárgykörben megjelent idegennyelvû könyvek: Az energiabiztonság globális összefüggésekben. Energiapolitikai stratégiák. Szoláris hálók (Egy klímabarát hôgazdálkodás új lehetôségei). Alacsony energiájú házak (Megújuló építési módok és szabványok). Termikus szolárberendezések (Piacszemle, vezérfonal a vásárláshoz). A hagyományos építészettôl az alacsony energiájú házakig (Energiatechnikai épületszanálás a gyakorlatban). Atomhulladék - a halálos örökség. ...és másutt sem! (Az Anti-atomenergia mozgalom története.)

6. Humor: Használati utasítások fogyasztói javak csomagolásain (2.)

B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 63. szám - - - (III. évf. 1998 december 17.)

Újdonságok a http://BOCS.hu weblapunkon: a Krisztusi Szolidaritás friss száma (és korábbi számai), képekkel és a szolidaritási levlapokkal.

A 63. BocsFordító (21 ezer leütés) tartalma

E számunk a Krisztusi Szolidaritás decemberi számának szudáni rabszolgafelszabaditásról szóló cikkét ismerteti.

1. Szudán: A Lol folyó poklában

A CSI (Christian Solidarity International - Keresztény Nemzetközi Szolidaritás) munkatársai szeptemberben újabb 640 rabszolgát szabadítottak ki és rekordmennyiségu élelmiszersegélyt juttattak el Dél-Szudán éhezo népének. Gunnar Wiebalck egyenesen Afrikából küldte beszámolóját.

2. Együttmûködés-játékok: Együttugró

3. Környezeti nevelés: A víz: élet. Kinematikus környezet-könyv a víz öt körforgásáról

4. Hirek: Lengyelorszag: Nos Katolikus Papok Egyesulete

5. WWW: Koszova (az albánok így ejtik!) helyzetével foglalkozó webhelyek

6. Könyv: Paul Hellyer: A globalis penzugyi valsag tulelese (most jelent meg, 1290 Ft, [email protected])

B O C S F o r d í t ó http://BOCS.HU
= = = = = = = = = = = =

- - - 64. szám - - - (IV. évf. 1999 jan. 20.)

E számunk egy Ezredvégi beszélgetést közöl.

Újdonságok a http://BOCS.hu weblapunkon: az Ezredvégi beszélgetések tévésorozat (szerk. Tillmann József) 3 új szövege.

Könyvben is megjelent par hete (nagyrészt el is fogyott, lesz utánnyomás) húsz Ezredvégi beszélgetés (Almasi Miklos, Ankerl Geza, Balassa Peter, Hannes Bohringer, Pierre Bourdieu, Jean Clair, a Dalai Lama, Dobszay Laszlo, Ulrich Duchrow, Eszterhazy Peter, Feher Marta, Hortobagyi Laszlo, Jadi Ferenc, Karatson Gabor, Hans Kung, Laszlo Ervin, Stanislaw Lem, Detlef B. Linke, James Lovelock, Nadas Peter, Pleh Csaba, Szekely Laszlo, Vargha Janos, Vidovszky Laszlo, Paul Virilio), ára 980 Ft. Rendelhetô a Kijárat kiadónál (1035 Bp. Veder u. 20. Tel/fax: 388-6312.

A 64. BocsFordító (41 ezer leütés) tartalma

1. Ezredvégi beszélgetés Paul Virilioval (urbanista, filozófus, a sebesség, a technika és a médiumok teoretikusa, az Ecole spéciale de l'architecture igazgatója Párizsban)

2. Együttmûködés-játékok: Hanyattbiciklizés

3. Környezeti nevelés: Biológia a szabadban

4. Hasznos WWW címek: "a legkisebb USA településen is megtudhatja, kik és mivel szennyezik a levegôjét, vizét és talaját": http://www.scorecard.org

5. Könyv: Szubszidiaritás és környezetpolitika az EU-ban.

6. Idôpontok: 1999. február 5-6, Dessau (Németország): német-angol nyelvû szeminárium a LETs rendszerekrôl és helyi gazdasági alternatívákról. (Utiköltséget is téritenek, még lehet jelentkezni a [email protected] cimen.)