BOCS Homepage


Donella H. Meadows: Mit ér a Föld?

Ha a Föld egy l000 lelket számláló falu lenne, lakossága így alakulna:

584 ázsiai
124 afrikai
95 kelet- és nyugat európai
84 latin-amerikai
55 volt szovjetúnióbeli
52 észak-amerikai
6 ausztrál és új-zélandi

A falu lakóinak tetemes nyelvi nehézségei ekképp néznének ki:

165-en valamely kínai nyelven
86-an angolul
83-an hindi nyelven
64-en spanyolul
58-an oroszul
37-en arabul beszélnének.

Ez a lista az anyanyelvek alapján csak a lakosság felét veszi számba. A többi nyelv a gyakoriság sorrendjében: bengáli, portugál, indonéz, japán, német, francia és kétszáz más nyelv.

A falucska l000 lakójából

329 keresztény vallású (ebbõl l87 katolikus,
84 protestáns, 31 ortodox)
178 mohamedán
167 vallástalan
132 hindu
60 buddhista
45 ateista
3 zsidó
86 egyéb vallású

A világfalu 1000-es népességének egyharmada (330) gyerek, és mindössze hatvanan vannak a 65 év felettiek. A gyerekeknek csak a fele védett az olyan megelõzhetõ fertõzõ betegségekkel szemben, amilyen a kanyaró vagy a gyermekbénulás. Az asszonyoknak kevesebb, mint a fele jut hozzá a modern fogamzásgátló eszközökhöz.

Ebben a faluban az idén 28 csecsemõ születik. Tízen fognak meghalni, ebbõl hárman éhínségben, egy rákban és kettõ az idén született csecsemõk közül. Egy személy közülük HIV-vírussal fertõzött, de az AIDS-betegség még lappang benne. A 28 születéssel és l0 halálozással a falu népessége a következõ évben l0l8 lesz.

Ebben az ezer fõs közösségben 200 ember kapja meg jövedelmének 75 %-át, további 200 csak jövedelme 2 %-át. Az 1000-bõl csupán 70 lakos rendelkezik autóval ( míg a hetvenbõl néhánynak egynél több autója van).

A lakosságnak nagyjából egyharmada jut tiszta, iható vízhez. A falu 670 felnõtt lakójának fele írástudatlan.

A 3600 hektáros földterületbõl 3,5 hektár jut egy fõre. Az egész földterületbõl

406 hektár termõföld
812 " legelõ
1102 " erdõ
ll60 " sivatag, tundra, kövezet és más terméketlen föld.

Az erdõségek rohamosan pusztulnak, a kopár földterületek egyre növekednek. Az egyéb földek kiterjedése nagyjából változatlan. A rendelkezésre álló területek 83 %-a vegyszerezett, de csak 40 %-a termõföld, mely a 270 leggazdagabb és legjobban táplált emberé. E földek túlzott vegyszerezése okozza a tavak és kutak szennyezettségét. A föld fennmaradó hatvan százaléka, a vegyszerezett l7 %-ával, adja a gabona és más haszonnövények 28 %-át az emberek 73 %-a számára. Az átlagos gabonatermés egyharmadát a gazdagabb falusiak takarítják be.

A falu 1000 lakosából
öten katonák
heten tanárok
egy orvos
három menekült, akiket hazájukból a háború vagy az éhínség ûzött el.

A falu köz- és magáncélú évi teljes költségvetése 3 millió dollár fölött van - ebbõl 3000 dollár jutna l fõre, ha a pénzt egyenlõen osztanák el ( de, mint láttuk, ez nem így van).

A teljes 3 millió dollárból
181 ezret fegyverekre és hadviselésre,
159 ezret oktatásra,
132 ezret egészségügyre költenek.

A falu többszörösen porrá tudná zúzni önmagát a földalatt felhalmozott nukleáris fegyverkészletével. A fegyverarzenál csupán l00 ember ellenõrzése alatt áll. A többi 900 mély aggodalommal figyeli õket, hogy vajon tanulnak-e mindebbõl. S ha igen, vajon mûködésbe hozzák-e ezeket a fegyvereket nemtörõdömségbõl vagy technikai ügyetlenségbõl? És ha nem is mulasztanak el döntéseket hozni a fegyverek leszerelésérõl, a világfaluban hol helyezik el a radioaktív anyagokat, amelyekbõl a fegyverek készülnek?

***

Donella Meadows a fõ szerzõje annak a vitatkozó, felzaklató, és befolyásoló könyvnek, amely 9 millió példányban és 29 nyelven jelent meg l972-ben, THE LIMITS TO GROWTH ( A növekedés korlátai) címmel. Az itt közölt fordítás eredetije egy poszteren jelent meg, amelyet l992 júniusában a riói FÖLD CSÚCS-ra adtak ki.
ford.: Tolnay Imre