BOCS Fordító

63. szám

(III. évf. 1998 december 17.)

TARTALOM

Újdonságok a http://BOCS.hu weblapunkon: a Krisztusi Szolidaritás friss száma (és korábbi számai), képekkel és a szolidaritási levlapokkal.

E számunk a Krisztusi Szolidaritás decemberi számának szudáni rabszolgafelszabaditásról szóló cikkét ismerteti.

1. Szudán: A Lol folyó poklában

A CSI (Christian Solidarity International - Keresztény Nemzetközi Szolidaritás) munkatársai szeptemberben újabb 640 rabszolgát szabadítottak ki és rekordmennyiségu élelmiszersegélyt juttattak el Dél-Szudán éhezo népének. Gunnar Wiebalck egyenesen Afrikából küldte beszámolóját.

2. Együttmûködés-játékok: Együttugró

3. Környezeti nevelés: A víz: élet. Kinematikus környezet-könyv a víz öt körforgásáról

4. Hirek: Lengyelorszag: Nos Katolikus Papok Egyesulete

5. WWW: Koszova (az albánok így ejtik!) helyzetével foglalkozó webhelyek

6. Könyv: Paul Hellyer: A globalis penzugyi valsag tulelese (most jelent meg, 1290 Ft, [email protected])


Cikkek, dokumentumok

Szudán: A Lol folyó poklában

A CSI (Christian Solidarity International - Keresztény Nemzetközi Szolidaritás) munkatársai szeptemberben újabb 640 rabszolgát szabadítottak ki és rekordmennyiségu élelmiszersegélyt juttattak el Dél-Szudán éhezo népének. Gunnar Wiebalck egyenesen Afrikából küldte beszámolóját.

Az eso több mint egy órája kopog a kisrepülogép szélvédojén. Amikor a szakadó felhok közül néhány másodpercre lelátunk a földre, megpillantjuk a kiáradt folyómedret és a Nílus vizét. Nem sokkal késobb a Lol folyó is felvillan. A Lol rég kilépett kanyargó medrébol, amelynek körvonalait alig ismerjük föl az újonnan alakult, piszkosbarna tóban. Csak a fák csúcsa emelkedik ki a vízbol. Könnyedén landolunk a folyó mögötti leszállópályán, ami - várakozásunk ellenére - majdnem száraz.

Élet a pokolban

Az emberek, a szarvasmarhák és a számtalan kígyó egyaránt a magasabban fekvo helyekre húzódtak vissza. Kígyók nyüzsögnek a kunyhók között és tekergoznek a sátorponyvánkon. Szúnyogok éhes hada csap le ránk.

Harmincpercnyi felderíto kerékpározás után már térdig éro mocsárban gázolunk. A hetek óta tartó felhoszakadás elpusztította a termést. A magas páratartalom és hoség következtében a dán tévések kamerája elromlott. Önkéntelenül is azt kérdezzük: hogy képes elviselni az ember egy életen át ezt a poklot?

Rabszolgafelszabadítás

A CSI csoportja John Eibner vezetésével ez alkalommal sikeresen kiszabadított 640 rabszolgát. Sok fiatal volt köztük, akiket rabtartójuk súlyosan bántalmazott, pl. Awien Ngor gyerekei. A szülok testükkel védelmezték Aliir fiukat és Anoon lányukat, amikor elrablójuk másnak akarta eladni a testvérpárt. Anyjuk csak akkor hagyott fel a reménytelen ellenállással, amikor hatéves fiát szemen találta egy fejszecsapás. Azóta most eloször látja újra gyerekeit. Aliir jobb szemére megvakult. Marol Athiannak (16 éves) rabtartója korbáccsal hat évvel ezelott mély sebet vágott a nyakán. A fiú csak most, szabadulása után kap orvosi ellátást mai napig gyulladt, gennyezo sebére.

Koncentrációs tábor

De sokan még ma is foglyok. Az eddigi legnagyobb kormányoffenzíva nyomán 914 embert hajtottak Aweil nyugati körzetébol Észak-Szudánba ez év április-május folyamán, közülük mostanáig csak maroknyinak sikerült visszaszökni otthonába. A többieket egy Dayen város melletti szigorúan orzött koncentrációs táborban tartják fogva. Arek Al Dut (20 éves nyamlelli lakos) három hónapos szenvedés után menekült meg: "Támadóink ránk gyújtották a magas füvet, ahová elbújtunk. Újszülött csecsemommel a karomban találtak ránk. Ötéves Zubeda lányom elszaladt, azóta sem láttam. Az elfogottakat Nyamlell régi vendégházához terelték, és a kormánykatonák szigorú orizete alá vonták. Négy nap múlva 30-50-es csoportokban a Kür folyó felé indítottak. Velünk vitették a katonák zsákmányát is. Sokan közülünk nem élték túl a 48 órás menetet és szomjan haltak. Safarban katonai teherautókra zsúfoltak és a dayeni táborba szállítottak minket, amelynek tüskebokor kerítése van. Egy iszlám szervezet, a Dawa Islamiyya osztotta szét az ENSZ segélyét a tábor 600-700 lakója közt. Megpróbáltak iszlámra téríteni. A gyerekeket kényszerítették, hogy idejük legnagyobb részét korán-iskolákban töltsék. Nekem foznöm kellett az iskolában. Naponta szállították el az embereket a táborból. Néhányuk pár nap múlva visszajött, a többieket soha többé nem láttuk. A táborban sokan haltak meg víz és élelem hiánya miatt. Köztük az én kisbabám is."

35 tonna

Aweil keleti körzetében egy csoport hontalan menekülttel találkoztunk. Egyetlen táplálékuk fémtartályban, nyílt tuzön szárított fumag volt. Egy kisfiú, Deng Deng az éhhalál határán volt. Arra sem volt ereje, hogy az orrára, szájára és szemére telepedett legyeket elhessegesse. Anyja elment fumagot gyujteni. A szudáni Dr. Elijah Makender trópusi kórházának helyzete drámai. Júniusi látogatásunk óta 14 betege halt éhen, az utolsó néhány nappal ezelott. A CSI szeptemberben rekordmennyiségu, 35 tonna élelmiszert, gabonát és gyógyszert juttatott Bahr-El-Ghazal éhségövezetébe.

A Lol nemsokára visszahúzódik medrébe és teljesen kiszárad. A szúnyogok és kígyók eltunnek. Ekkor elérkezik az újabb támadások ideje. És ezzel a mi idonk is, hogy folytassuk Szudán elkínzott népe - köztük a keresztények - megsegítését.

Nyelv: német
Méret: teljes forditás
Forrás: Christian Solidarity International
Fordította: Viz Péter


Együttmûködés-játékok

Együttugró


Aktivitás szintje: 1
Korosztály: 5+
Helyszín: bent vagy kint
Csoportméret: 5 fô

Játékleírás: A játékosok - a vezetô kivételével - egy sorban állnak, egymás mögött. Felemelik és hátrafelé kinyújtják bal lábukat, hogy a mögöttük álló meg tudja fogni bokájukat vagy sarkukat. Ezután jobb kezüket az elôttük álló vállára teszik és megkapaszkodnak. És most lehet ugrálni.

Változatai: Másik lábbal - táncolva - mérve a közös futamidôt - akadálypályán végighaladva.

Javaslatok: Figyelmeztesd ôket a gondos koordinációra. Gyakoroljátok, mielôtt elcsüggedne a társaság.

(A könyv elôszava, benne az útmutató a játékokhoz a Bocs Fordító 58. számában jelent meg. Ugyanott találhatók a forrás és egyéb adatok.)


Környezeti Nevelés

A víz: élet. Kinematikus környezet-könyv a víz öt körforgásáról

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502[37] V 79

Vester, Frederic: Wasser = Leben.
Ein kybernetisches Umweltbuch mit 5 Kreisl„ufen des Wassers
A víz: élet. Kinematikus környezet-könyv a víz öt körforgásáról
[S.l.] : Ravensburger Verlag, 1987. - [22] t.fol., ill., színes
ISBN 3-473-35597-6

KIKNEK SZÓL
Általános iskolák 3-7. osztályosainak.

FEJEZETEK

A KÖRFORGÁS ÉRTELMÉRÔL A természet kialakulásának kezdetét és okát, sôt végét sem tudjuk mi emberek behatárolni. Bármily furcsa is, minden, amit mi hulladéknak hiszünk, a természetben ismét felhasználásra kerül. Minden egymásra épül, összhangban van. Sokan nem tudják, hogy földünkön a kihalt, lepusztult természetnek is van saját körforgása, bioritmusa.
- Folytonos játék az élô és élettelen természet között. Ez a rész Földünk legfontosabb elemeivel foglalkozik (szén, nitrogén, oxigén). Bemutatja fontosságukat és újraképzôdésük módját, melyhez remek segítséget nyújtanak a látványos, színes illusztrációk és fényképek.
- A bioszféra szupergyára nem is meri sem a nyersanyag, sem a hulladékproblémákat. Elolvashatjuk, hogy a körforgásnak köszönhetôen semmi sem vész kárba, mert minden ismét valahogy felhasználódik, és nem felhalmozódik!
- A körforgás gondoskodik az egyensúlyról. Egy hibátlan körforgásnak nincs szüksége külsô kontrollra. Megismerkedhetünk a körforgás újabb pozitívumával, azaz a nyersanyag-megtakarítással, ami az önszabályozó rendszer szerves része. Ez annyit jelent, hogy a dolgok maguktól tartanak egyensúlyt.

KÖRFORGÁS 1. - ESÔ, TENGER ÉS FELHÔK.
-Víz nélkül nincs zivatar.
Megtanulhatjuk a csapadékképzôdés folyamatát és az esôvíz körforgását.
- Visszafolyás a tengerbe.
Miért fontos a tenger? Mi a szerepe a körforgásnak?
- Olyan beavatkozások, melyek veszélyeztetik a vízháztartást.
Az Amazonas vidékén végbemenô erdôirtás valószínûleg az oka, hogy a Dél-Amerika felett keletkezô felhôréteg délre átvándorol. Az aszályhullámok Mexikóban és hatalmas méretû áradások Peruban az elsôdleges következményei lehetnek az üvegháztartás és a légkör egyensúlyhelyzetének felbomlásában, melynek okát magunkban kell keresnünk.
- Pusztulás Neptun birodalmában.
Az olajszennyezés és a nehéz fémek elpusztítják a tápláléklánc alján lévô élôlényeket, a termelôket. A planktonok száma visszaesik, csökken a belôlük táplálkozó állatok száma is, tehát felborul a táplálékpiramis.
Rablógazdálkodásból gondozásba.

KÖRFORGÁS 2. - A FA ÉS A VÍZ
- A fák szabályozzák a vízellátást a talaj és a levegô között.
Meghatározzák a nedvességet és a hômérsékletet, azaz Planétánk klímáját. Ezáltal válik a Föld élô organizmussá. A Föld erdei tüdôvé alakul, a szénsavat beszívja és a széndioxidot belélegzi, és oxigént termel. Számukra a nappal és az éj olyan, mint egy lélegzetvétel, az ôsz és a tavasz mint egy elalvás és felébredés.
- Minden fa szoros összhangban van környezetével.
- Miért hasznosak a fák?
Mi történne, ha nem lennének? Mik élnek rajtuk? Milyen a fa saját körfolyamata?
- Víz és ökoszisztéma.
- A fa, mint szivattyú és tároló.
- A fák nélkül a víz kimossa a talajt
- Így garantálják a fák a vízháztartást.
- A fák okozzák az esôt.
- Mi történik a vízzel a fotoszintézisnél?
A fa levelein fotoszintézis történik, ami azt jelenti, hogy a napsugár és a víz, valamint széndioxid és kevés oxigén segítségével a fa leveleiben élô zöld színtestecskék oxigént produkálnak.

KÖRFORGÁS 3. - TALAJVÍZ, MINT ÉLETTÉR
A talajvíz tartja életben a Földet, nélkülük nem lenne élet a Földön, Csak a csapadék tudja ezt ismét pótolni. Minél gyorsabban lefolyik, annál kevesebb víz kerül a talajba, annál inkább sztyeppévé válik, vagy sivatag lesz.
- A rejtett életvízi tároló. Honnan jön valójában a talajvíz és hogyan keletkezik?
-"A zavart mérleg".
- A kutak és a gulya.
Hogyan függ össze a vízmennyiség a szarvasmarha állomány számával? Ezt az érdekességet itt megtudhatjuk.
- Az öntözés is okozhat problémát.
- Nincs sok megoldás kilátásban.
- Mérgezés által szegénység.
A talajvizet a süllyedés mellett a mérgezések is veszélyeztetik. Ha a Földet huzamosabb ideig káros anyagokkal terhelik (túltrágyázzák, növényvédôszerek, olaj), akkor ezek az anyagok minden természetes szûrô ellenére bekerülnek a talajvízbe.
- Talajvíz és a talajban lévô élet.
- Nehéz bánásmód komplex szisztémákkal.
- Hol kell végbemennie?

KÖRFORGÁS 4. - A VÍZ ÉS A VÁROS
Ahol sok ember együtt él, ott higéniát, energiát, fogyasztást igényelnek, nincs esélye a talajnak, hónak, esônek megmaradni. Ennek eredménye a meggyorsított tengerbe való visszafolyás és a még kevesebb víztartalék a földeken.
- Csábító vízcsap. Naponta az emberek 140 liter vizet használnak el.
- Szûkösség pazarlás miatt.
- A talajlezárás megrövidíti a körforgást.
Épületek, gyárak, repülôterek és az utak megakadályozzák, hogy a csapadék a talajba szivárogjon, és így a talajvíz újraképzôdését is.
- Tisztító sárlavina.
Mit csinál egy tisztítóüzem?
- Nem kell, hogy rosszabbá váljon.
- Feladat a jövôben.
- A vízhelyzet így vagy úgy csökkenteni fogja jólétünket.

KÖRFORGÁS 5 - AMIT A FOLYÓKNAK EL KELL SZENVEDNIšK
- Egy óvatos összjáték.
- Amit a folyóknak el kell szenvedniük.
- Egy életet adó mint méregszállító eszköz.
- Mezôgazdaság és vízvédelem.
- Hó, jég és só.
- Versenyfutás a nyúl és a sün között.
- A vízi energiával való bánásmód.
- Duzzasztógát a Níluson és következményei.
- Veszélyes meleg.
- A tudás sajnos még nem jelent helyes cselekedetet.

A VÍZ - EGY EGÉSZ KÜLÖNLEGES FOLYADÉK.
A VÍZ - AZ ÉLET ÔSELEME

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Förster Anita ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)


Hírek

Lengyelorszag: Nôs Katolikus Papok Egyesulete

Egy 31 eves megnôsült romai katolikus pap (Roman Kotlinski, a közép-lengyelországi Lodz érsekségben 1993-ban szentelték pappá) megalapitotta Lengyelorszag elso nos papokat tomorito szervezetet es november 17-en Lodzban tartott sajtokonferenciajan kampanyt hirdetett az egyhaz megujitasaert. Programjuk szerint a papi notlenseg kikényszerítése ellentmond a "termeszetnek es Istennek". Az egyesület megprobal segiteni a nos papok felesegeinek es gyermekeinek, akiket "sert az egyhaz durva banasmodja".

Tadeusz Pieronek püspök szerint a nôsülés egyáltalán nem tömeges jelenség, az utóbbi 10-20 évben kb. 6-700 ilyen eset történhetett Lengyelországban. Kotlinski viszont ezrekrôl beszél és az egyesület tagsága gyorsan szaporodik.

Szerintük "olyan dolgokat, amelyeket Jézus sohasem mondott, nem lehet dogmakent eloirni. A colibatus, a fogamzásmegelôzés, az abortusz, a politikai állásfoglalás, a maganelet kérdései, amelyekrol nem szol a Biblia - ezekben az egyhaznak tilos kategórikusan fogalmaznia. Jézus szabad választást adott - nem bélyegezte meg az embereket." Kotlinski tiltakozott a Katolikus Információ Ügynökség azon híre ellen, hogy azért hagyta volna el a papságot, mert gyermeke született. Elmondása szerint kisfiukat korábban özvegy feleségével együtt örökbefogadták.

Eredeti cím: Ex-priest vows to be 'thorn in the side' of Polish church
Nyelv: angol
Méret: rövid ismertetés
Forrás: ENI News Service, Genf (Ecumenical News International - Nemzetközi Ökumenikus Hírek)
Dátum: 4 December 1998
Fordította: F. D.


WWW helyek

Kosova (az albánok így ejtik!) helyzetével foglalkozó webhelyek:

www.medienhilfe.ch/news/kosovo

www.crisisweb.org/projects/sbalkans/kosovo.htm

"Human Rights Watch" (Emberi Jogok Figyelô) www.hrw.org/hrw/campaigns/kosovo98/recs.htm

"Radio 21" (Media Projekt Pristina): www.radio21.net

"Transnational Foundation for Peace and Future Research" (Nemzetekfeletti Alapitvany a Békéért és Jövôkutatásért - Svédország): www.transnational.org

Kosova Information Center: www.kosova.com

"Kosova-Info-Line":

balkansnet.org/racoon/kosovo.html

www.usia.gov/regional/eur/balkans/kosovo/listserv.htm

Peacenet Balkans Desk (Békehálózat Balkán asztala): www.igc.apc.org/balkans

Kosovaval kapcsolatos hircsoportok áttekintése: www.sociamedia.nl

A témában linkek egész listáját kínáló webhelyek:

"Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity" (Konfliktusfeloldás és etnikum kezdeményezés): www.incore.ulst.ac.uk/cds/countries/kosovo.html

"Federation of American Scientists" (Amerikai Tudósok Szövetsége): www.fas.org/man/dod-101/ops/kosovo.htm

http://washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/documents.htm

http:/headlines.yahoo.com/Full_Coverage/World/Kosovo/

"Greek Helsinki Monitor" (Görög Helsinki Megfigyelô csoport): nemzetközi szervezetek felhivásai, hirei, nyilatkozatai www.greekhelsinki.gr/english/pressrelease/kosovo.html

"Neue Zuercher Zeitung (NZZ)" (svájci napilap) www.nzz.ch/online/02_dossiers/kosovo/

United States Information Agency (USA Információ šgynökség) külön csoportositja a linkeket: USA kormányszervek, Nemzetközi szervezetek, Civil szervezetek, egyéb linkek: www.usia.gov/regional/eur/balkans/kosovo/

Az angol védelmi minisztérium (pl. diplomáciai szövegek): www.mod.uk/news/kosovo/

Különféle médiumok saját riportjainak gyûjteményei:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/special_report/1998/kosovo/

www.nytimes.com/library/world/kosovo-index.html

www.monde-diplomatique.fr/md/index/pays/kosovo.html

Egyéb helyek:

www.balkaninstitute.org/internet.html

http://mprofaca.cro.net/kosovo.html

www.osceprag.cz/news/wwwlinks.htm

Forrás: Grassroot Good News (Mid December 1998)


Könyvek

Paul Hellyer: A globalis penzugyi valsag tulelese

A Budapesti Kozgazdasagtudomanyi Egyetemen mukodo Altern-csoport gondozasaban, a szerzonek a magyar kiadashoz irott eloszavaval.

Hellyer konyve roppant idoszeru a mai gazdasagi valsagtunetek kozepette. A szerzo, Kanada volt miniszterelnok-helyettese, gazdasagi eletunk alternativ olvasatat nyujtja.

A konyv most kerul a konyvesboltokba, ara 1290 Ft.

Baranyi Arpad ([email protected], +36-1 2179-588)


GAIA Sajtószemle tartalomjegyzék

Kiadja: ETK. Szerk: György Lajos, [email protected] http://www.foek.hu/gaia

16. évfolyam 335. szám - 1998. október 9. tartalom:

(a kinyomtatott változat oldalszámaival)

Szerkesztôségi: Újságírás 4084
Nyelvôrség 4084
Levél Csíkszeredáról 4085
Levél Budapestrôl 4085
Az Elnök története a világhálón 4085
A háborúkról 4086
10. Hírek 4086
9. Vegyes 4087
14. Környezet-egészségügy 4086
15. Bölcselet 4088
Humán ökológiai és Ökológiai Akadémiai elôadások 4086-87
A dohányipar tevékenységérôl 4087
Génpiszkálás és egészségügy 4088
Lasch: Az önimádat társadalma (részlet) 4088
Edward Goldsmith: A teleológia tabuja 4089
Beszélgetés Norberg-Hodge-dzsal 4090
Vallási türelmetlenség Dél-Koreában 4091
Papp Anna: A szerelem varázsa 4091
Kisfaludy György: A teremtés üzenete 4091
Thomas Berry: Az amerikai indiánokról 4092
A rádió ártalmai - 1950-ben 4093
M. Smith és Szathmáry Eörs könyvérôl 4094
Gy.O.: Egy történet 4094