BOCS Fordító

60. szám

(III. évf. 1998 november 18.)

TARTALOM

1. Jörg Bopp: A süket fülek erôszaka (Beszélgetés egy betörôvel)

Egyik ismerôsöm, aki foglalkozására nézve pszichiáter, egy éjszaka hirtelen fölriadt, mivel zajokat hallott a lakásában. Felesége rábeszélésére megemberelte magát, és elhagyta a hálószobát. Amikor dolgozószobájába lépett, egy férfi állt elôtte, s az íróasztallal bajlódott. Betörô volt...

2. Együttmûködés-játékok: Dó-Dó-Dó

3. Környezeti nevelés: Elmélyedés a természetben. Tudatos kapcsolatkeresés a természettel

4. Akció: Az emberi jogok támogatása

5. Könyvek: Az Agenda 21 alkalmazása (Civil szervezetek tapasztalatai az egész világról). Globális hálózat (Ahogy számítógépek segíteni tudnak a környezet megmentésében). Ausztria Öko-címgyûjteménye (Több mint tízezer cím, CD-ROM-mal). Klímavédelem a közösségben (82 energia és közlekedés javaslat). "Csábító fehérnemû" (Ruházatunk: divat, mérgek, öko-kinézet). Együttélni az állatokkal (Isten teremtményeinek közössége).

6. Hasznos WWW címek: A világ fô politikusainak cimadatbázisa, nemzetközi kampányokhoz. Körny.véd. minisztériumok. http://www.trytel.com/~aberdeen/

7. Humor: Faji megkülönböztetés


Cikkek, dokumentumok

Jörg Bopp: A süket fülek erôszaka (Beszélgetés egy betörôvel)

Egyik ismerosöm, aki foglalkozására nézve pszichiáter, a következo élményét mesélte el nekem.

Nem régiben egy éjszaka hirtelen fölriadt, mivel zajokat hallott a lakásában. Feleségének rábeszélésére megemberelte magát, és elhagyta a hálószobát. Amikor dolgozószobájába lépett, egy férfi állt elotte, s az íróasztallal bajlódott. Betöro volt.

Mindketten megijedtek, s szinte bénultan álltak egymás elott. Ekkor a pszichiáter nagy lélekjelenléttel azt mondta: "Ne féljen tolem. Nyugodtan foglaljon helyet; akkor beszélhetünk egymással." A betöro elképedve nézte ellenfelét, és mérlegelte a dolgot. Végül rászánta magát, és leült egy zsámolyra. A pszichiáter fölkattintotta az állólámpát, és szintén leült. Nyugodtan megkérdezte a kéretlen vendéget: "Miért tört be ide?" Miután a kérdezett egy ideig hallgatott, hevesen beszélni kezdett.

Szerencsétlen gyerekkoráról számolt be, melyet házasságon kívüli gyerekként töltött el. Anyjáról, aki elhanyagolta és gyakran verte. És a szomorúságáról. Senki sem akadt, akiben megbízhatott volna. Senki sem érdeklodött iránta. Beszélt elso bolti lopásairól, arról, hogy nevelootthonba utalták be, ahonnan többször megszökött, de mindig elkapták és visszavitték. Részletezte azokat a büntetéseket, melyekkel aztán a nevelootthonban kezelték. Amikor nagykorúvá lett, súlyosabb tetteket követett el, bebörtönözték. Próbára bocsátották, de aztán ismét elítélték, mert visszaesett. A büntetés leülése után nem kapott munkát, és megpróbált lopásokkal és betörésekkel felszínen maradni.

Ismerosöm hallgatta, s csak olykor tett föl egy-egy kérdést. Szavaihoz nem fuzött kommentárt, nem ítélkezett és lemondott az intelmekrol. Csak odafigyelt. Amikor a betöro befejezte vigasztalan történetét, bizonytalanul nézett a pszichiáterre, és csöndesen azt mondta: "Ön az elso ember, aki meghallgatott. Ha korábban találkoztam volna ilyen emberekkel, talán más lett volna belolem." Majd megkérdezte: "Mit csinál most velem?" Ismerosöm azt felelte: "Semmit." Megkérte vendégét, hogy távozzon, mivel megerolteto munkanap vár rá. A betöro zavartan búcsúzott. Néhány nap múlva a pszichiáter egy beteglapot kapott a férfitol, rövid hálalevél kíséretében.

Meghatott és megszégyenített ez a beszámoló. Én biztos másképp reagáltam volna a betörore. Ismerosöm nem fog kitüntetést kapni viselkedéséért. És senki sem fogja nyilvánosan méltatni csöndes bátorságát. Nem uzött el hangosan egy betörot, nem kiáltott rendorségért, és nem is futott el elole. Egyszeruen kész volt arra, hogy meghallgassa és beszéljen vele. Ilyet még soha nem élt meg a betöro.

Vajon nem történik-e meg újból és újból, hogy rászoruló és sérült emberek zárt fülekre találnak nálunk? Nem figyelünk oda, ha megvert gyerekek ordítanak. Átnézünk magányos fiatalokon és szerencsétlen nokön. Felháborodunk a menedékjogot kérokön, a koldusokon és az öregeken. Gyakran nem figyelünk oda, elzárkózunk, rend és nyugalom után kiáltunk, büntetést és bosszút követelünk. Gyakran elfeledjük, hogy létezik bennünk és társadalmunkban a süket fülek eroszaka is, az értetlenség keménysége és irgalmatlan hidegsége. A rend kegyetlen mániája elfojtja bennünk az együttérzést. S mindez nem ritkán a tisztesség és a jogtudat köntösében jelenik meg. Le akarjuk tagadni a keseru igazságot, hogy gyakran éppen a süket fülek eroszaka felelos a törvényszegésekért és eroszakos cselekményekért. Pszichiáter ismerosöm megpróbálta egyszer föltartóztatni ezt a körforgást.

Nyelv: német
Forrás: Publik-Forum, 1992/5
Fordította: -omo-
Magyarul megjelent: "Érted vagyok" 1998 aug.


Együttmûködés-játékok

Dó-Dó-Dó
Aktivitás szintje: 1
Korosztály: 7+
Helyszín: bent vagy kint
Csoportméret: 8 fô

Játékleírás:
Két csapatra oszlunk. Az egyik csapatból egy játékos, lélegzetét visszatartva átmegy a határvonalon és megpróbál megfogni egy vagy több játékost, majd visszaérni saját oldalára úgy, hogy ugyanazzal a lélegzettel folyamatosan mondja "dó-dó-dó-...". Minden megfogott játékos átjön vele az ô oldalára. Ha nem sikerül senkit elkapnia, vagy elfogy a levegôje (abbahagyja a hangadást) mielôtt visszaérne, át kell mennie a másik csapathoz.

Változatai:
Változtassuk a játéktér méretét.

Javaslatok:
Ne teljes résztvevôk, inkább közeli megfigyelôk legyünk. Alkalmas játék fölös energiák levezetésére.

(A könyv elôszava, benne az útmutató a játékokhoz a Bocs Fordító 58. számában jelent meg. Ugyanott találhatók a forrás és egyéb adatok.)


Környezeti Nevelés

Elmélyedés a természetben. Tudatos kapcsolatkeresés a természettel

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502[37] C 28

Cornell, Joseph: Listening to nature. How to deepen your awareness of nature
Elmélyedés a természetben. Tudatos kapcsolatkeresés a természettel
Nevada City, CA : Dawn, 1987. - 95 p.
ISBN 0-916124-35-5

KIKNEK SZÓL
Mindazoknak, akik a Természettel való kapcsolatukat tudatosan fejleszteni, mélyíteni szeretnék.

TARTALOM
A Természettel való elmélyült kapcsolatteremtést szolgáló gyakorlatok, melyek mindegyikéhez szervesen kapcsolódik egy-egy idézet, illetve mûvészi fotó.

IDÔIGÉNY
Néhány perces - néhány órás - egésznapos - egész éjszakás "meditációs gyakorlatok"

ESZKÖZIGÉNY
Esetenként túrafelszerelés.

FEJEZETEK
Bevezetés; Használati útmutató; 31 "gyakorlat" (idézettel és fényképpel); Idézetek és aktivitások jegyzéke; Megjegyzések a fényképekhez; Néhány könyvajánlat a további munkához

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Ortmann-né Ajkai Adrienne ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)

Részlet a könyvbôl:

Az ég madarai

Az ég madarai a testvéreim,
A virágok a nôvéreim,
A fák a barátaim.
Minden élôlényt
A gondjaimba veszek,
A hegyeket és a patakokat is.
Hiszen ez a zöld Föld a mi Anyánk,
Fenn az égben rejtôzik a Lélek.
Megosztom életemet mindennel, ami itt van:
Mindent szeretek.
Mindenkit szeretek.

Ez a gyakorlat igen hatékonyan segíti a Természet iránti mély érzéseink kifejlesztését. Keress egy verset vagy idézetet, mely kifejezi a természet iránti érzéseidet! Még jobb, ha magad írsz ilyet, ahogy én is megírtam "Az ég madarai"-t. Keress egy helyet, ahol fák nônek, és állatok is gyakran láthatók. Telepedj le kényelmesen, és kezdd el ismételgetni a választott szöveget. Minden sor vagy gondolat után éld át annak jelentését, és érzéseidet vetítsd ki a körülötted lévô világra. Például ha a fenti vers "A fák a barátaim" sorát mondtad, nézz fel a környezô fákra és érezd, milyen közel vannak hozzád. Választott szövegedet elôször hangosan mondd, majd halkan, azután csak gondolatban. Végül hagyj el minden szót és gondolatot: csak ülj csendesen, és élvezd feltámadt érzéseidet.


Akciók

Az emberi jogok támogatása

Az Amnesty International (Nemzetközi Amnesztia - világhírû szolidaritási szervezet) már 3 millió aláírást gyûjtött (papíron és virtuálisan) az Emberi Jogok Egyetemes Kiáltványa ötvenedik évfordulójára.

Nagyon egyszerûen támogathatja ezt az akciót. Küldjön e-mailt az

[email protected]

címre. A tárgy (subject) mezôbe írja be a nevét,

a levélbe pedig a következô angol mondatot:

"I support the rights and freedoms in the Universal Declaration of Human Rights for all people, everywhere."

A mondat magyar fordítása: Támogatom az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában szereplô jogokat és szabadságokat minden ember számára, mindenhol.

Eredeti cím: Supporting Human Rights
Nyelv: angol
Forrás: Balaton lista
Dátum: 98 szept. 2.


Könyvek

Implementing Agenda 21. NGO Experiences from Around the World. (Zu 5 Jahre nach der UN-Umweltkonferenz in Rio). 1997 Hg. v. UN Non-Governmental Liaison Service NGLS (Palais des Nations, CH-1211 GENEVA 10). Kostenlos

(Az Agenda 21 alkalmazása. Civil szervezetek tapasztalatai az egész világról. Ingyenes)

John E. Yung: Globales Netzwerk. Wie Computer helfen können, die Umwelt zu retten. Worldwatch Paper 9. Wochenschau Verlag. DM 16,80

(Globális hálózat. Ahogy számítógépek segíteni tudnak a környezet megmentésében.)

Öko-Adressbuch für Österreich - Ausgabe 1997. öber 10.000 Adressen - mit CD-ROM. 1997 OEDAT-Verlag, Holger Soyka (Alseggerstr. 37, A-1180 Wien). öS 398, -+Versandk.

(Ausztria Öko-címgyûjteménye. Több mint tízezer cím, CD-ROM-mal.)

Joe Kemptner/ Hans Holzinger: Klimaschutz in der Gemeinde. 82 VorschlĄge zu "Energie" und "Verkehr". Kurzfassung 1997. Klimabündnis Regionalstelle Salzburg (Kaserng. 47, A-5020 SALZBURG)

(Klímavédelem a közösségben. 82 energia és közlekedés javaslat.)

Wolfgang Hingst/ Hanswerner Mackwitz: Reiz-WĄsche. Unsere Kleidung: Mode, Gifte, Öko-Look. 1996 Campus Verlag. DM 34,-

("Csábító fehérnemû". Ruházatunk: divat, mérgek, öko-kinézet.)

Charles Birch / Lukas Vischer: Living with the Animals. The Community of God's Creatures. 1997 WCC-World Council of Churches. Sfr 11,50

(Együttélni az állatokkal. Isten teremtményeinek közössége.)


Hasznos WWW címek

A világ fô politikusainak (a megyei/regionális vezetôkig, 194 országban) cimadatbázisa (tel, fax, e-mail is, ahol lehet) a mozgalom számára, nemzetközi kampányokhoz, lobby célokra. A környezetvédelmi minisztériumok külön is ki vannak gyûjtve egy listára. Tömörítve letölthetô az egész (164 K), off-line használatra.

http://www.trytel.com/~aberdeen/

Forrás: Donald Vermithrax, Ottawa, Canada, [email protected]


Humor

Faji megkülönböztetés

Egy Dél-Afrikából felszállt repülôn egy jómódú fehér hölgy felháborodottan csönget az utaskísérônek.

"Hogy ültethettek engem egy ilyen undorító kaffer mellé!" - mutat a mellette ülô feketére.

A légikisasszony szabadkozik: "A járat sajnos teljesen tele van, de megnézem az elsô osztályt, hátha tehetünk valamit."

Hamarosan visszatér: "Az elsô osztályon sincs hely, de egy páholy szabad a rendkívül fontos személyek (VIP) klubjában. Ehhez ugyan a kapitány különleges engedélye kell, de a kapitány - átérezve a helyzet tarthatatlan voltát - megadta az engedélyt."

Ezzel a légikisasszony a feketéhez fordul: "Uram, várja a páholy a VIP klubban."

Eredeti cím: Race relations in the air
Nyelv: angol
Forrás: Global ethic lista
Dátum: 98 szept. 12.


GAIA Sajtószemle tartalomjegyzék

Kiadja: ETK. Szerk: György Lajos, [email protected] http://www.foek.hu/gaia

16. évfolyam 332. szám - 1998. augusztus 7. tartalom:

TARTALOM

(A kinyomtatott változat oldalszámaival)

Molnos Angéla elôadása (Nyelvôrség) 4048
Teljesség: a szépségkirálynô iskolája 4049
10. Hírek 4049
3. Növényvilág, mezôgazdaság 4051
4. Állatvilág 4052
5. Nukleáris kérdések 4055
6. Hulladék, vegyi szennyezés 4058
Szerves gazdálkodás és génpiszkálás 4051
Donella Meadows: Törvénysértések 4051
Gyilkos olasz vendégeink 4052-53
Terület-"fejlesztés" a szürke bálna részére 4053
Csimpánzok és fejetlen békák 4053
Buddhizmus és állatvédelem 4054
Óceánok halak nélkül 4055
12 év börtön 5 macska haláláért 4055
A Buddha nem mosolyog Dél-Ázsiára 4055
A Yucca-egység és az atomszemét 4055
Elszegényített uránium terhelés 4056
Sugárzó brit galambok 4056
Lazább sugárzási határértékek lesznek 4057
Utak az atomfegyverkezéshez 4057
Eltitkolt német reaktor-robbanás 4058
Gy.O.: A mezôn 4058