BOCS Fordító

58. szám

(III. évf. 1998 augusztus 18.)

TARTALOM

E számunk a Mindenki nyer! (Együttmûködés-játékok és -tevékenységek) c. könyv elôszavát hozza, benne az útmutatót a játékokhoz, és az elsô játékot a most induló rendszeres rovatunkban. Erre a könyvre és a játékokra NEM vonatkozik a Bocs Fordító anyagainak szokásos közlési szabadsága!

1. Sambhava és Josette Luvmour: Mindenki nyer! Együttmûködés-játékok és -tevékenységek

Nagy bajok voltak az iskola játszóterén. Az erôszak jelen volt szinte minden nap, az elsôs és másodikos gyerekek többsége pedig klikkekbe tömörült... Az Együttmûködés-játékok és -tevékenységek önmagukban nem lettek volna elegendôek, de ezek alkották a kritikus tényezôt. Nemcsak megteremtették a találkozáshoz szükséges közös teret mindenki számára, de segítségükkel tudtuk lemérni a többi általunk alkalmazott konfliktusmegoldó gyakorlat hatékonyságát is. A játékok tehát mind diagnosztikai mind gyógyító célt is szolgáltak...

2. Környezeti nevelés: Környezetünk mûhelyében. Kreatívan a természetért és a természettel


Cikkek, dokumentumok

Sambhava és Josette Luvmour: Mindenki nyer!

Együttmûködés-játékok és -tevékenységek

Elôszó

Nagy bajok voltak a helyi Waldorf Iskola játszóterén. Az erôszak jelen volt szinte minden nap, az elsôs és másodikos gyerekek többsége pedig klikkekbe tömörült. A szülô, aki a játszótér felügyeletéért volt felelôs, egyre dühösebb lett, és nem volt aki segítsen neki megbirkózni a helyzettel. A tanárok felfigyeltek a problémára és felismerték, hogy szervesen összefüggenek az osztályteremben felmerülô nehézségekkel, de minden segítô próbálkozásuk elutasításra talált. A szülôk a többi szülôt és a többi gyereket okolták a problémáért, a tanári kar pedig egyre jobban megijedt. Ez volt az a helyzet, amikor hívtak bennünket. Volt-e mód a feszültség oldására bármi komolyabb beavatkozás nélkül?

Mivel ez egy bevezetô Együttmûködés-játékok és -tevékenységek elé, ezért nem részletezzük az egyéb alkalmazott módszereket, melyek a feszültség oldásában mind közrejátszottak. Az Együttmûködés-játékok és -tevékenységek önmagukban nem lettek volna elegendôek, de ezek alkották a kritikus tényezôt. Nemcsak megteremtették a találkozáshoz szükséges közös teret mindenki számára, de segítségükkel tudtuk lemérni a többi általunk alkalmazott konfliktusmegoldó gyakorlat hatékonyságát is. A játékok tehát mind diagnosztikai mind gyógyító célt is szolgáltak.

Az elsô alkalommal Spagettit játszottunk velük. Ezen keresztül mondtuk el nekik, hogy mindannyian kapcsolódunk egymáshoz és, bár ezek a finom szálak néha "összebogozódnak", nem reménytelen megtalálni a megoldást. A Spagettihez körbe kell állni, majd mindenkinek meg kell fognia valaki kezét, aki nem közvetlen mellette áll. Mindenkinek két másik ember kezét kell fognia. A cél újra kialakítani a kört, miközben nem engedjük el egymás kezét. Nem könnyû feladat, néha nem is lehetséges, és hangsúlyozottan sok kommunikációt és türelmet igényel. Ha a gyerekek megértik a játékot, nagyon erôsen törekszenek a sikerre. Ez az osztály kétszer játszotta, úgy, ahogy senki nem hitte volna, míg végül "nyertek".

Következônek Gurulópárt játszottunk. Ebben a játékban a gyerekek párba állnak, hanyatt fekszenek és le kell gurulniuk egy lejtôn úgy, hogy a lábujjaik összekapaszkodnak. Elôször hagytuk, hogy mindenki maga keressen partnert, aztán mi választottunk párokat véletlenszerûen, végül tudatosan összepárosítottunk bizonyos tanulókat. Természetesen nem kis elégedetlenséget keltett mind a véletlenszerû, mind a tudatos párosítás, de annyira élvezetes volt a játék és olyan jelentékeny energiamennyiség szabadult fel, hogy a gyerekek együttmûködtek.

Ezután jöttek olyan csoportjátékok mint pl. az óceáni üldözés és az Igaz vagy hamis. Ezután közösen készítettünk egy akadálypályát és közösen bejártuk. Befejezésül az Ölelj meg egy fát játékot játszottuk. Ez fontos pillanata volt a napnak, mivel ez a játék igen magas fokú bizalmat kíván. A gyerekek párban vannak és egyiküknek be van kötve a szeme. Ezután, egy viszonylag sûrû erdôben a látó gyermek kerülôúton odavezeti bekötött szemû partnerét egy fához. A bekötött szemû gyermek megismerkedik a fával látásán kívül minden érzékét használva. Aztán egy másik úton a gyermeket visszavezetik a kiindulópontra, a kendôt leveszik és neki meg kell találnia fáját.

De hogyan válasszuk meg a párokat? Ha olyan gyerekeket párosítunk össze, akiknek problémáik vannak egymással és visszaélnek egymás bizalmával, akkor nem valószínû, hogy a Együttmûködés-játékok gyógyító hatékonysággal fognak mûködni. Ha viszont a klikkek magját képezô "legjobb barátokat" engedjük társulni, akkor valószínûleg csak ezeket a klikkeket erôsítjük meg.

Mialatt az elôbb felsorolt játékokat játszottuk, fokozatosan értettük meg és láttuk át a tanulók közti kapcsolatokat. Nem támaszkodtunk semmilyen külsô személy véleményére, még a tanítóéra sem. A játékok folyamata, a teljes bevonódás éri el, hogy a gyermek elfeledkezik képzetei mesterségesen alkotott felérôl és az igényeknek, szükségleteknek megfelelôen cselekszik. Két fiú például, egymás agressziójának gyakori áldozatai, nagyon élvezte, mikor a Gurulópárban összeraktuk ôket. Olyan gyorsan haladtak lefelé a lejtôn, hogy a többi gyerek megállt és csodálkozva figyelte ôket. Mindenki meglepôdött és megkönnyebbült, látva a két fiút e szokatlan, új felállásban.

Minden csoportban megvannak azok, akik rendelkeznek egyfajta "semlegesítô" képességgel. Ez az adottság gyakran rejtett, mivel nagy a nyomás az egyik vagy másik oldalhoz való csatlakozásra. Ebben az elsôs-másodikos csoportban a semlegesítôk jócskán a felszín alatt voltak. A kommunikáció és a "biztonságos tér" ennyire leromlott. De a játékok során felismertük ôket. A játék öröméért játszottak és nem bánták, bárki volt is mellettük. Figyeltek ránk, hogy megtudják, hogyan lehet a legjobban játszani és nem haboztak elmondani azoknak, akiket visszafogottságuk gátolt benne.

A semlegesítôket azonosító legvilágosabb jel annak tudatására való igényük volt, hogy nem azonosulnak semelyik csoporttal. Ezt finom, vagy kevésbé finom módon jelezték számunkra. Némely gyerek szánt szándékkal külön állt a csoporttól, amíg a következô játékra várt. Mások szánt szándékkal olyan gyerekhez vagy csoporthoz csatlakoztak, akikhez általában nemigen közeledtek és verbálisan jelezték, hogy így tesznek.

A semlegesítôk szerepe kritikus volt a most következô játékokban. A klikkek legszorosabban összetartozóit közöttük osztottuk el. A maradékot úgy rendeztük, hogy olyanokkal kerültek egybe, akikkel általában nem voltak, vagy olyanokkal, akikel kisebb problémáik adódtak. Nagyon jól mûködött. Mostanra kiszabott idônk letelt és a gyerekek a sajnálkozás sóhajával tértek vissza az osztályterembe.

A következô hetek folyamán kiképeztük a játszótérért felelôs szülôt. Fokozatosan egyre összetettebb játékok kerültek sorra, melyek során növekvô hangsúlyt fektettünk a biztonságos tér észlelésére. Végül olyan játékokat játszottunk mint az Add le a szavazatod és az Interjú, melyekben kifejezhették meglátásaikat és vágyaikat osztálytermüket illetôen. Ez nagy bátorságot kívánt részükrôl, és nem ment azonnal. Voltak problémák a tanár és a szülôk között is, de végül az osztály eljutott oda, hogy legalább a játszótéren energiáit az együttmûködésre tudta összpontosítani.

Az alkalmazás alapelvei

Az Együttmûködés-játékok eszközök, és mint minden eszközt, ezeket is ügyességgel és gonddal kell használni. Az Együttmûködés-játékok legszebb és legizgalmasabb tulajdonságainak egyike, hogy a résztvevôk kora és adottságai szerint variálhatók; és alkalmazhatók minden egyes tanulási helyzetre. A játékokat a résztvevôk profiljának megfelelôen válogasd.

A játékosok kora fontos tényezôje minden játéknak. Nem kell betû szerint venni a javasolt korhatárokat; kisérletezz, és élvezd amit játszol. De fontos figyelembe venni a kort, mélyebb szinten a gyerekek érettségét.

Minden nevelés alapvetô és legjobb eszközeinek egyike egy gyermek növekedési stádiumainak alapos, mély megértése. A játékok sikere nagy mértékben függ attól, hogy mennyire érted a gyermeki fejlôdést. Ez a megértés alapozza meg azt a meglepô hatékonyságot, melyet a játékok helyes kiválasztásával és alkalmazásával érhetsz el.

A játékvezetô hozzáállása meghatározó. A gyerekek természetszerûleg elfogadják az irányítást idôsebbektôl, és éppen ezért lefegyverzô egyenességgel képesek olvasni bennünk. Ha a vezetô nem törekszik ôszintén az együttmûködésre, vagy viselkedése bármilyen módon gôgöt vagy manipulációt fejez ki, az Együttmûködés-játékok játszása képmutatóvá válik. A mintáddal nevelsz.

Ha egy játék nem jön be elsôre, tedd félre és késôbb térj vissza rá. Néha többszöri próbálkozásra van szükség, hogy a gyerekek elkapják a játék lényegét. A Együttmûködés-játékokat és -tevékenységeket nem szövik Amerika játékgyárában. A gyerekek a tévében sem ezeket bámulják születésük óta. Ezért csak lassan. Ne próbáld azonnal végigjátszani egy játék minden variációját, az a hajszolás érzetét kelti. Jobb sok különbözô játékkal kezdeni. Legyél ôszinte, türelmes, és vedd igénybe a gyerekek segítségét.

Ha egy gyerek nem akar játszani, ne erôltessük. De ne is engedjük, hogy bomlassza a csoportot. Az a tapasztalatunk, hogy miután egy darabig figyelte a játékot, a legtöbb gyerek csatlakozik, vagy talál valami más alkotó tevékenységet. A tevékenységek együttmûködô jellegébôl adódóan a gyermek biztonságos tere növekszik. A légkör barátságosabbá válik és ezt a gyerekek megérzik.

Rajta, játssz! Olvasd át egyszer vagy kétszer a játékokat, ismerkedj egy kicsit azokkal, amiket aznapra tervezel, aztán vágj bele! Miért ne? Nincs mit vesztened. A gyakorlat fog játékmesterré tenni, méghozzá igen hamar.

Vidd bele a humorodat! Ez a legfontosabb mindenekfelett. Viccelj, ne zavarjon, ha nem üti meg Latabár színvonalát. Engedd el magad, játssz, és hagyd, hogy mindenki jól érezze magát. A humor a legegészségesebb környezet mindenki számára, számodra pedig az a kapu, melyen keresztül a legtöbbet megtudhatsz a gyerekekrôl.

Játékok különféle helyzetekben

Az Együttmûködés-játékokat és -tevékenységeket sikerrel alkalmazták mindenféle tanulási környezetben: partikon, szûk családi és tágabb rokonsági körben és nagy, csoportos összejöveteleken. Játszottuk ôket egész közösségekkel, táborokkal, állami és magániskolákkal és mozgáskorlátozottakkal is. A játékok barátságos és figyelemmel teli légkört alakítanak ki, melyben mindenki egyéni képességeire fény vetül. Az önbizalom növekszik; a béke és az egymáshoz tartozás belsô érzése feléled.

Bizonyos játékok jégtörôként szolgálnak, mások érzések közvetítésére, az összpontosítás fokozására, a mûvészi érzék és a gondolkodás fejlesztésére esetleg csoportos vagy egyéni önmagunkra figyelés segítésére. Minimális erôfeszítéssel és maximális szórakozás mellett az Együttmûködés-játékok segítségével a résztvevôk megismerkedhetnek saját ritmusukkal és megtanulhatják azt a többiekével egységbe hozni.

A könyv elején leírt eset egy nagy iskolai csoporton belüli konfliktushelyzetet ábrázolt. Zárásul két másik, meglehetôsen különbözô helyszínen szerzett tapasztalatunkat szeretnénk elmesélni. A három együtt még mindig messze nem meríti ki az Együttmûködés-játékok illetékessége alá tartozó összes helyzeteket. Remélhetôleg valamennyien együtt arra serkentenek majd, hogy megtaláld saját megközelítésed és módszereid a játékok használatára. Ha több információra van szükséged, bátran írj nekünk. Bizonyosak vagyunk abban, hogy megtaláljuk a játékok helyzetedhez illô alkalmazási módját.

Nagy örömünkre van egy gyerekcsoportunk, akikkel minden pénteken járunk egyet a természetben. Körülbelül egy tucatnyian vannak a társaságban, 6-tól 12 évesig. Rendszerint egy órát sétálunk az erdôben, amely körbeveszi a környékünket, tízóraizunk, aztán Együttmûködés-játékokat játszunk. Késôbb ebédelünk, aztán vagy további játékok következnek, vagy mesélés, vagy színjátszás. A cél a gyerekek számára, hogy megtanulják, hogyan legyenek barátok. A céllal ôk is tisztában vannak. Ha konfliktushelyzet áll elô, abbahagyjuk amit épp csinálunk és megpróbáljuk megoldani. Mindenféle klikkesedés tilos. Valamennyien egyetértünk abban, hogy barátoknak lenni nem olyan könnyû. Valamennyien örülnek a lehetôségnek, hogy tanulhatják. Emellett pedig dühösek, hogy ezt általában sehol nem tanítják, hiszen világosan látják, a felnôtteknek is mennyi problémájuk van a kapcsolataikban.

Meglepô módon nem a természet az elsôdleges vonzerô a gyerekek számára. Ez a rajongás az Együttmûködés-játékoknak és -tevékenységeknek, és a belôlük fakadó társas mozgatóerônek, lendületnek jár. Ha vörösfarkú sólymot látunk násztánc közben, vagy farkasürüléket vizsgálunk, hogy meghatározzuk az állat étrendjét, vagy felriasztunk egy csapat vadpulykát, vagy vadvirágokat határozunk meg, az mind nagy-nagy gyönyörûséget jelent és rácsodálkozásra, a természet csodálatára késztet bennünket. De ôk nem ezekért mennek. A gyerekek inkább Együttmûködés-játékokat játszanának. Ez számunkra kisebbfajta sokkot jelent, ugyanakkor elismeréssel adózunk e játékok hatalmának, mellyel a gyerekek egy eredendô igényét elégítik ki.

Kedvenc játékuk nem található meg az e könyvben felsoroltak között. Maguk találták ki, és ôszintén szólva mi sem tudjuk valamennyi szabályát. De nem hisszük, hogy bárki is tudná. A játék neve "Vadlovak", és szerepelnek benne lovak, hegyi oroszlánok, indiánok, "fehérek", birkák, Orvosságos Asszonyok és ami vagy aki csak a résztvevôk bármelyike lenni kíván. A játék egy másikból származik, melyet ugyancsak ôk a Görög Mondák alapján találtak ki. Mi mindössze annyit kértünk, hogy senki ne maradjon ki a játékból, hogy ne legyen benne valódi erôszak, és hogy ne alakuljanak klikkek. Eleinte volt némi tiltakozás e szabályok ellen, de mostmár említenünk sem kell ôket. Idôrôl idôre figyelünk egy kicsit egy-egy gyereket, hogy megbizonyosodjunk, számára kielégítô módon vesz részt a játékban. Egyenlôre még várunk a csalódásra.

A "Vadlovak" azután jött létre, hogy a csoport lassan több mint egy éve együtt volt. Sok-sok játékon mentünk keresztül, többségükön sikerrel. A legtöbb játéknak megvolt a maga sikerkorszaka, de általában véve mindegyik körülbelül ugyanolyan fontossággal bírt. A gyerekek gyakran javasoltak maguk is variációkat.

Az utolsó eset egy anyáról és hat éves kisfiáról szól. Amikor segítségünket kérték, az anya éppen fájdalmas és erôszakos válásának feldolgozásával küzdött. A fiú - okos, energikus és érzékeny - nehéz idôket élt az iskolában. Erôs gyerek volt és szerette a reflektorfényt. Osztálytársai ezt használták fel arra, hogy megtestesítsék benne saját negatív tendenciáikat. Ennek eredményeként gyakran volt sértés és gúnyolódás tárgya. Ugyanúgy, mint apja, erôszakkal válaszolt. A "rossz" címkét ráakasztották és valahányszor társai részt akartak venni a "rosszaságban", ô volt a választott céltárgy.

És egészen bizonyos, hogy személyének egy része kedvelte ezt a szerepet. Ezzel figyelem és hatalom járt és még akik nem szerették ôt, azoknak is szüksége volt rá. Egy törékeny, érzelmi fejlôdésben elmaradt fiú különösen élvezte, ha rávethette magát, ha megverték és aztán mindkettôjüket megbüntették.

Bár a családdal való munka több szinten folyt, egy kicsi de fontos rész néhány Együttmûködés-játékot is tartalmazott. A fiú másokhoztartozás-érzését szerettük volna újra felébreszteni. Ha érezné, hogy ehhez a földhöz tartozik, hogy helye van a családjában, akkor az élete értékes lenne és a romboló viselkedés megszûnne.

Két együttmûködés-játékot választottunk, és mindkettô nagyon jól mûködött. Elsôként, hogy az anya minden nap megtudhasson valamit fia kedélyállapotáról, egy állatos játékot ismertettünk meg velük a reggelizôasztal mellett. Az anyának sok állatos képe volt. Minden reggel felmutatott egyet és mindenkinek meg kellett mondania, ô hogy tenne az állat helyében aznap. µgaskodó kobrától kuncogó koaláig minden volt a kártyák között. A családban volt egy kishúg is, és hármasban játszottak együtt. Gyakran elô is adták állati érzéseiket. Természetesen hangulataik a családi tudás része lettek és ez azonnal oldott némi feszültséget. És az anya sokkal tisztább képet kapott arról, hogyan alkalmazzon más általunk használt gyógymódokat az általános helyzet javítására.

A másik játék egy reggeli családi nyújtózkodós játék volt. Csakúgy mint az elôzô, ez is nagyon egyszerû. Mindenki találkozik a kandallónál egy ötperces közös nyújtózkodásra, amit felváltva mindig valamelyik családtag vezet. A család hamarosan megtoldotta ezt egy kéz-koordináló játékkal. Ögy most minden napjukat azzal kezdték, hogy közösen ellazulva vettek néhány nagy lélegzetet. A kapcsolat, melynek megtapasztalására a fiúnak szüksége volt, jelen volt. Š kedvezôen reagált és jó egészsége hamarosan visszaállt.

Akkor hát barátaink, köszönjük a lehetôséget, hogy írhattunk az Együttmûködés-játékokról és -tevékenységekrôl. Szívbôl reméljük, hogy megpróbálkoztok velük és olyan hasznosnak találjátok majd ôket, mint mi is találtuk. Az emberi evolúciónak e kritikus pillanatában segítségünkre lehetnek az együttmûködés, a tisztelet és barátság tanításában. Ezek olyan értékek, melyek sokáig élnek, és melyekbôl sosem lehet elegünk.

Ha valamiben segítségetekre lehetünk, ne habozzatok írni.

Josette Luvmour, igazgató
Sambhava Luvmour, igazgató
Center for Educational Guidance
P. O. Box 445
North San Juan CA 95960-0445
(916) 292-3623

A Center for Educational Guidance egy non-profit szervezet.


Használati utasítás a könyvhöz

Minden egyes játék neve alatt négy rublikát találsz. A bennük található információ segítségedre lehet annak eldöntésében, hogy a játék mely szituációkban mûködhet a legjobban. E rublikák:

Aktivitás szintje - az "1" a legaktívabb, és az "5" a legkevésbé aktív. A játékok eszerint vannak csoportosítva a könyvben. Elôször csupa "1"-est fogsz találni, majd sorban a "2", "3", "4", végül az "5". kategóriába tartozókat.

Korosztály - megjelöli a legalacsonyabb kort, melyben még élvezhetô a játék. A könyv hátuljában valamennyi játék megtalálható kor szerinti csoportosításban is.

Helyszín - "Bent", ha a játék inkább zárt térben játszható jól. "Kint", ha szabad téren. "Bent és kint", ha itt is, ott is.

Csoportméret - jelöli azt a legkisebb létszámot, mellyel a játék még játszható. A könyv hátuljában eszerint is található tartalomjegyzék a játékokról.

Használati utasítás a tartalomjegyzékekhez

Egy adott tartalomjegyzéken belül a játékok ábécésorrendben vannak. Ha tehát olyan játékot akarsz találni, melyhez 6 játékosra van szükséged, akkor keresd meg a Csoportméret Tartalomjegyzéket és keresd meg a "Hat vagy több" címszót. A játékok ábécé-sorrendben fel vannak sorolva. Ha játékosaid hét-nyolc évesek, menj a Korosztály Tartalomjegyzékhez, keresd meg a kívánt kort és aztán vesd össze a talált játékokat azokkal, amiket a Csoportméretnél kiválasztottál. A metszéshalmaz: mindazok a játékok, melyek csoportod számára alkalmasak. Mehettek játszani.

A játékról szóló szövegtest tartalmazza a Játékleírást, Variációkat és Javaslatokat. Ha kellékekre van szükség, ezek is jelölve vannak ebben a részben. Emellett mindenki bátran próbáljon ki saját variációkat is. Ha pedig bármilyen új ötlet, javaslat merül fel a játékok játszása során, mindig örömmel értesülünk róla.

Eredeti cím: Everyone wins! Cooperative Games and Activities (New Society Publishers)
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Fordította: S. C.


Együttmûködés-játékok

Óceáni üldözés

Aktivitás szintje: 1
Korosztály: 4+
Helyszín: bent vagy kint
Csoportméret: 6 fô

Játékleírás:
A hívó "hajó"-t kiált, mire minden gyereknek arra a bázisra kell futnia, amire mutat. Miután hármat számolt, a hívó kiterjesztett karokkal üldözôbe veszi és megpróbálja elkapni azokat a gyerekeket, akik nincsenek a bázison és nem érintkeznek valaki mással. A hívó - ha idôsebb - általában egyszerûen elhibázza.

Változatai:
Szardínia - minden gyereknek a bázison kell lennie és érintkeznie egymással. Rák - a gyerekeknek hátukat egymáshoz vetve kell összeállniuk.

Javaslatok:
Jelöljünk ki három vagy négy területet bázisnak, hogy a hívó meglepetésszerûen mutathasson valamelyikre amikor kiált.


Környezeti Nevelés

Környezetünk mûhelyében. Kreatívan a természetért és a természettel

Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító): 502[37] B 42

Baurecht-Pranzl, Christine - Mitterbauer, Eva: Umweltwirkstatt. Kreativ für und mit Natur Környezetünk mûhelyében. Kreatívan a természetért és a természettel Wien : ARGE Umwelterziehung in der ÖGNU, 1993. - 83 p., ill., részben színes ISBN 3-900-717-23-0

KIKNEK SZÓL
Tanároknak, táborvezetôknek, aktivistáknak, erdei iskolák tanárainak.

TARTALOM
A könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy elszakadva az iskolai tananyagtól a kíváncsi temészetfelfedezés eredete felé lépjünk. Ötleteket ad arra, hogyan lehet a különbözô mûvészeti ágak segítségével felfedezni a természetet, természetesen játékos módon, helyszínül magát a szóban forgó környezetet választva. Ausztriában már megvalósult és színes képekkel illusztrált ötleteket olvashatunk arra nézve, hogyan lehet a természetben található dolgokból csodálatos mûalkotásokat készíteni, milyen eredeti módon tiltakoztak környezetvédô aktivisták az autóforgalom növekedése ellen, hogyan rendeztek "szemét-divatbemutatót" "szemét-zenekarral" kísérve, és hogyan lehet az állatmozgásokat Prokofjev Péter és a farkas címû mûvének felhasználásával tanulmányozni. A feladatok ugyan meglehetôs átalakításra szorulnak a helyi viszonyok különbözôsége miatt, de talán az ausztriai példák tanulságul szolgálhatnak nekünk is, hogyan hívjuk fel gyermekeink és egymás figyelmét a környezet és a természet fontosságára és csodálatára, állagának megóvására és eredeti állapotának visszaállítására.

IDÔ- ÉS ESZKÖZIGÉNY
Témánként és feladatonként változó, külön nincs megadva.

FEJEZETEK
- Találkozás mûvészekkel: Agyag-kéz-forma (Egy emlék modelljei); Az elemek tánca és Föld-víz-tûz-levegô-zene; Természetes mûvek; A természetrôl alkotott gondolatok mozgása; Megszôtt természet.
- Tárgymûvészet: Vitorlabontás a Wildgössl-ön; Biotóp kertigiliszta; Figyelmeztetômû; Kremstal-Pyhrn élni akar!; Koronát Kremstalnak; Tárgymûvészet, valóságmontázsok; Tárgy és elidegenedés; Iskolakert.
- Irodalom: Ez önmegsemmisítés; Sok a jóból; Állítsátok meg a szemétlavinát; Irodalom a természetben.
- Képzômûvészet: Érzések tájképben és szóban; Rajzok; Nem mindennapi pillantások mindennapos gyomokra.
- Játék: Elektromos érintkezô doboz; Rejtvényjáték; Környezetjátékok; Rejtélyesek.
- Fényképezés: A környezet tárgyakon keresztül; Fényképezés - természeti kompozíciók.
- Színház: Szemét-zenekar, szemét-divatbemutató; Színház; Kasper és a méregtörpe (bábjáték); Árnyjáték.
- Zene: Pantomim és zene; Péter és a farkas; Zeneszerszámok természetes- és hulladék anyagokból.
- Természet-tapasztalatok: Kreatív mûhelyek. Téma: a víz; Mini-természetvédelmi parkok; Levélbarátságok fákkal; Kamera; Érzékkertek.
- Természet és technika: Tetôkert; Az ökohûtô; Jelenségek a természet és a technika határán; Modellek a természet és a technika között.
- Szükségmûvészet: Képeslapok egy életre érdemes Kremstalért; Modellek;Design - csomagolás; Ékszer és divatmûvészet.

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
Nincs

Förster Anita ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)