BOCS Fordító

35. szám

(III. évf., 1998 jan. 31.)

Tartalom

E számunk az utolsó elôtti idôökológia témájú Balaton Bulletin cikket hozza a gyorsulásról, a szokásos környezeti nevelés mellett további könyvismertetéseket közöl, és egy hírt az Alternatív Nobeldíj díjazottairól, egy másikat a Vidd hírét az igazaknak c. könyvrôl.

1. Az Utne Reader története a gyorsulásról

"1914 - Ferdinánd fôherceg meggyilkolása után Szarajevóban a szerb diplomaták, akik a telegráf elôtti, lassúléptû idôszakban nôttek fel, nem tudják teljesíteni az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumát, hogy 48 órán belül adjanak magyarázatot a lövésre. A háború elkezdôdik."

2. Környezeti nevelés: A nád gyökerei. A természet és a környezet a gyermek mindennapjainak részeként

3. Az Alternatív Nobeldíj díjazottai

4. A bennszülöttek be akarják tiltani a bestsellert (Az 1997-ben magyarul is megjelent "Vidd hírét az igazaknak" c. könyvrôl)

5. Könyvek: Határok Európában. Életmódok. ENSZ programok és alapok. Igazságos és fenntartható társadalom. Az erôszak legyôzése. A megbocsátás teológiája. A népek kiengesztelôdése.
Cikkek, dokumentumok

1.

Az Utne Reader története a gyorsulásról


Az Utne Reader fôleg a két következô anyagból állította össze ezt a listát:
- Idôzár, avagy hogyan vált az élet olyan nyugtalanná és mit tehetünk ellene (írta Ralph Keyes, kiadó Harper Collins, 1991) és
- Az idô és a tér kultúrája 1880-1918 között (írta Stephen Kern, kiadó Harward University Press, 1983).


1770-es évek vége - Franciaországban a kárpitos technika javulása lehetôvé teszi, hogy a postakocsik gyorsabban menjenek. Az egyik azonnali eredmény az utakon történô halálozások számának növekedése.

1800-as évek eleje - A modern kor gôzfelhôben érkezik, amint a vasutak és a gôzhajók drámaian felgyorsítják a szállítás sebességét. Néhány kételkedô aggódik, hogy a vasúton utazók csonttörést szenvedhetnek a 35 mérföld/óra gyorsaságnál. Ez a félelem alaptalannak bizonyul, viszont a halálozási arány megemelkedik a vonatütközések és kazánrobbanások miatt.

1830-as évek - Az európai látogatókat lenyûgözi az élet ôrült sebessége az Egyesült µllamokban. Egy angol megfigyelô megjegyzi, hogy az átlagos New York-i "mindig úgy sétál, mintha jó vacsora várná és a végrehajtó üldözné". Egy másik látogató így jellemzi az amerikai étkezést: "fal, hörpint, megy".

1850-es évek - Egy svéd látogató az USA Szabadalmi Hivatalában tett látogatásakor megjegyzi, hogy a csaknem 15000 bejegyzett gépbôl a legtöbb "a sebesség fokozására és idô- ill. munka-megtakarításra használható".

1875 - A telefon feltalálása a történelemben elôször lehetôvé teszi az azonnali válaszadást valakinek, aki messzebb van néhány yardnál.

1876 - Seth Thomas feltalálja a felhúzható ébresztôórát. A pontosság tekintetében ez nagy lépés.

1883 - Az USA-ban elég lassú az élet ahhoz, hogy mindegyik város beállítsa a saját idejét. New Orleans pl. 23 perccel Baton Rouge mögött van. A vasutak nyomására a Szövetségi µllam megalkotja az idôzónákat.

1890-es évek - A bicikli aranykora. Néhányan figyelmeztetnek arra, hogy ezek az új jármûvek, melyek négyszer gyorsabbak, mint a járás, "bicikliarc" deformálódást okozhatnak (állandó torzulás a nagy sebességnél történô széllel szembeni pedálozástól). Másokat az erkölcsi következmények foglalkoztatnak, mivel a bicikli lehetôvé teszi a szerelmeseknek, hogy a szülôktôl és felügyelôktôl távol randevúzzanak.

1892 - Egy angol orvosi tanulmány feljegyzi a rákból és szívbetegségbôl adódó halálesetek növekedését az 1860-as és az 1880-as évek között.

1901 - Marconi bemutatja a rádiótelegráfot.

1913 - Henry Ford bevezeti a futószalagot, így az egy autó összeszereléséhez szükséges idôt 14 munkaóráról 2 munkaórára csökkenti.

1914 - Ferdinánd fôherceg meggyilkolása után Szarajevóban a szerb diplomaták, akik a telegráf elôtti, lassúléptû idôszakban nôttek fel, nem tudják teljesíteni az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumát, hogy 48 órán belül adjanak magyarázatot a lövésre. A háború elkezdôdik.

1922 - Egy Du Pont reklám a vegyészmérnök idômegtakarító géniuszát ünnepli. "Segít Önnek, hogy percei olyan hosszúak legyenek, mint nagyapja órái."

1940-es évek - Az elôrehaladott tömegtermelési technikát, mely a II. világháború alatt fejlôdött ki, a polgári életben is alkalmazzák. Most akár városokat is lehet egyszerre gyártani, nevezetesen Levitownt, New Yorkot. A kritikusok panaszkodnak, hogy ezek a városok nem igazából közösségek; csak gyorsan összedobált házak összessége.

1951 - Bevezetik a távolsági telefonszolgáltatást.

1953 - Carl Swanson bemutatja az elsô TV vacsorát: pulyka, mártás, kenyér, borsó és édesburgonya, percek alatt elkészíthetô.

1960-as évek - A tanulmányok kimutatják, hogy a munkamegtakarító eszközök segítségével a házimunkára szánt idô némileg csökkent az 1930-as évek óta, de a vezetés, bevásárlás és a hosszabb munkaórák bôven elfoglalják ezt az idôt.

1971 - A hirdetôk felfedezik, hogy a gyorsabb TV-hirdetések ugyanazt a hatást eredményezik feleannyi idô alatt. Szinte másnapra a szokott egyperces kereskedelmi hirdetés 30 másodpercesre zsugorodik. De az 1980-as évekre sok reklám már 15 másodperces ôrjöngéssé alakul.

1982 - A kevertsütemény-piac összeomlik, mivel a túlterhelt háziasszonyok többé nem tudnak félórát arra áldozni, hogy az elôre bekevert süteményeket megsüssék.

1980-as évek közepe - A faxgépek elterjednek.

1980-as évek vége - A mobiltelefon a csúcson.

1990-es évek - Az e-mail széleskörû használata nyomán, a faxküldés az értékes idô elvesztegetésének tûnik.
Eredeti cím: The Utne Reader History of the Fast Lane
Nyelv: angol
Eredeti méret: teljes fordítás
Forrás: The Balaton Bulletin (Summer 1997)
Fordította: T. T.
Környezeti Nevelés

A nád gyökerei. A természet és a környezet a gyermek mindennapjainak részeként


Környezeti nevelési báziskönyvtár (Selyemgombolyító)

Kinnunen, Juha - Nyk-nen, Riitta: Ruuhon juuira. Lounto ja ymp-ristöiasiat osaksi lapsen arkip-iv--
A nád gyökerei. A természet és a környezet a gyermek mindennapjainak részeként
Mikkeli, Ymp-ristönsuojelutoimisto, 1991. - 46 p., ill.
ISBN 951-95610-8-0

KIKNEK SZÓL
A könyv óvónôk és általános iskolai tanárok számára nyújt útmutatót.

TARTALOM
Jól használható kézikönyv, melynek tanító-nevelô célú ötletei és utasításai gyerekekkel könnyen kivitelezhetôk. A feladatok megértését ábrák könnyítik. Játékos formában szemlélteti a környezet és a természet szerepét, kitérve az élô és élettelen természet legapróbb részleteire is. Hangsúlyozza a környezettel való kapcsolat fontosságát, felhívja a figyelmet a természettel szembeni felelôsségünkre és a megfigyelés fontosságára. Sok jó játék van benne a világ holisztikus megismerésére, a világgal való barátkozásra. Külön fejezet szól a természet "használatával" kapcsolatos etikai kérdésekrôl.

ESZKÖZIGÉNY
A szükséges anyagok a gyakorlatok szövegében vannak felsorolva.

FEJEZETEK
- Célok és tények
- Az alapok: Énkép - világkép; Észrevenni és megfigyelni; Saját környezetünk ismerete és használata
- Megvalósítás: Az érzékszervek használata; A természet ismerete:Föld - víz - levegô; Állatok; Növények; Az élet irányítása; Az ember és a környezet; Kirándulás-ötletek; Játékok
- Etika, avagy mennyországba jut-e a jávorszarvas?
- Felhasznált irodalom

MAGYAR NYERSFORDÍTÁS
A teljes szövegrôl.

Adonyi Adrienn ismertetése
(A Soros Alapítvány támogatásával)
Hírek


Az Alternatív Nobeldíj díjazottai


A "Right Livelihood Awards" , vagy ismertebb nevén az Alternatív Nobeldíj 1980 óta kerül kiosztásra olyan emberek számára, akik tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a világ jövôje biztonságának gondolatához. 1997-ben a több mint 2.5 millió Schillinges díjat öt ember kapta:

- Joseph Ki-Zerbo, történész Burkina Fasoban, életmûvével az Afrika felemelkedésén és a jobb jövôt teremtô folyamatokon dolgozik.

- A német Michael Succow, aki a volt Szovjetúnió és Kelet-Európa fontos ökoszisztémáinak megôrzésén dolgozik.

- Cindy Duehring (USA), - aki maga is vegyszeres mérgezés áldozata, és azóta a házához kötötten él - fontos vizsgálatokat végzett a toxikus vegyszerek területén.

- Mycle Schneider és Jinzaburo Takagi a tudományos alapossággal végzett vizsgálataikért a plutónium-ipar veszélyeinek területén.

Jakob von Uexkülls könyve az alternatív Nobel-díj 15 évérôl (Projekte der Hoffnung - A remény mûvei - Raben Verlag) sajnos kifogyott. Viszont kapható angolul a "Biographies of the Recipients" (A díjazottak életrajzai). Kiadó a The Right Livelihood Award, P.O. Box 15072, S-10465 Stockholm. Fax: +46-8-7020-338. E-mail: [email protected]ightlivelihood.se
Eredeti cím: Der alternative Nobelpreis
Nyelv: német
Eredeti méret: a fordítás teljes
Forrás: Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit
Dátum: 97/4.
Fordította: T.T.
A bennszülöttek be akarják tiltani a bestsellert


Egy Nyugat-ausztráliai bennszülött csoport azt akarja, hogy vegyenek le egy bestsellert a világ könyvespolcairól, azt állítva, hogy az rossz hírbe hozza a bennszülött kultúrát.

A Bennszülött Atyák találkozója a perthi Dumbartung Bennszülött Vállalatnál elítélte az amerikai Marlo Morgan által írt "Vidd hírét az igazaknak" címû könyvet. (Az eredeti cím: Mutant Message - Üzenet a mutánsoknak (?) - a szerk.)

Az 59 éves Morgan 1990-ben írta a könyvet, miután azt állította, hogy egy bennszülött törzs felkérte, vegyen részt egy barangoláson Ausztrália-szerte. Egy 63 tagú törzsre utalt, melyet a vad embereknek nevezett, akiket nem érintett az európai betelepülés. Morgan azt állítja, hogy négy hónap alatt átkelt Ausztrálián a törzzsel, elvitték szent helyekre, és belevonták spirituális ceremóniákba, melyekben bennszülött férfiak és nôk vettek részt.

Az elsô könyv kiadási jogait 1,8 millió dollárért adták el, és a szerzô kész egy második kötet megírására, melyért becslések szerint körülbelül 3 millió dollárt fog kapni. A Dumbarting igazgatója, Robert Eggington azt mondta, hogy Morgan akár 90 milliót is kereshet a kiadási és filmesítési jogokból valamint az elôadásokból. A könyv szerzôje elôadásokat is tart Amerika és Európa szerte, a törzzsel átélt szellemi tapasztalatáról mesélve.

Eggington kijelentése szerint a bennszülöttek amiatt nyugtalankodnak, hogy egy nem bennszülött személy nyereségszerzés céljából zsákmányolta ki a bennszülött kultúrát. "Sok amerikai, aki Ausztráliába jön, Marlo Morgan tanításainak hisz, amikor az úgynevezett vad embereket keresi." A kezdeti vizsgálatok azonban semmilyen bizonyítékát nem mutatták annak a bennszülött közösségnek, amirôl Morgan a könyvében beszélt, és Dumbartung azt tervezte, hogy érintkezésbe lép bennszülött közösségekkel országszerte a hitelesség meghatározása céljából és hogy kiderítse a véleményüket arról, mi legyen a könyvvel.

A Nyugat-Ausztráliai Egyetem antropológia specialistája, John Stanton szerint a szöveg összefüggései és tartalma képtelenségnek tûnnek. - Ez komolyan aggaszt és lekicsinyli a bennszülött emberek erejét és szellemét - mondta. Számos bennszülöttrôl hallott, akit felháborított a könyv.

A Bennszülött Atya, a bunbury-i Andy Nebro azt mondta, hogy a könyv kárt okozott a bennszülött nôknek Ausztráliában, mert Morgan a feltételezések szerint azt látta és tette, amit a bennszülött aszonyoknak szellemileg és kulturálisan tilos volt tenniük.

Morgan egyetemi tudományos doktori fokozattal rendelkezik, ô viszont azt állítja, hogy a legértékesebb oktatásban az ausztráliai sivatagban tett négy hónapos barangolása során részesült az 1980-as évek közepén.

Ausztrál Bennszülött Atyák utaznak az Egyesült Államokba január 26-án, hogy találkozzanak azokkal a filmesekkel, akik a végsô szakaszában vannak a tárgyalásoknak egy filmrôl, mely a "Vidd hírét az igazaknak" címû bestselleren alapul.

- Meg akarjuk akadályozni a hollywoodi vezetôk lépését a United Artistsnál, hogy egy komoly filmalkotást forgassanak Marlo Morgan hazugságaiból és torzításaiból - mondja Robert Eggington, egy bennszülött mozgalmár, aki az út vezetésére vállalkozott.

A United Artistsnál beleegyeztek abba, hogy találkozzanak a Bennszülött Atyákkal egy magas szintû Los Angeles-i találkozón. Ann Hamilton Phelant, a "Gorillák a ködben" forgatókönyvének íróját is várják a találkozóra.

Morgan továbbra is országszerte elôadásokat tart a bennszülött kultúráról, azt állítva, hogy ez megtaníthatja a nyugatiaknak "belsô önmagukat". Eggingtont azonban ez nem szórakoztatja. - Marlo Morgan elvette a bennszülött emberek jogát ahhoz, hogy a saját történetüket elmeséljék, ahogy az amerikai piacot egy tökéletes koholmánnyal itatja át. - Bennszülött emberekként jogunk van az örökségünk birtoklásához. Mi vagyunk a legrégibb élô kultúra gondnokai a földkerekség legôsibb földdarabján.

További tájékoztatás:
Ausztráliában: Robert Egginton, Perth's Dumbartung, Aboriginal Corporation. Tel: 011 619 4514977.
Az Egyesült Államokban: Patricia Friedel, Tel: (415) 673-9102. Fax: (415) 788-1119.
Nyelv: angol
Forrás: [email protected], 24 Jan 1996
The West Australia Newspaper, 1995. 01.04.
Fordította: Trombitás Gábor
Könyvek

Ernst Ulrich von Weizs-kker (Hg.): Grenzenlos? Jedes System braucht Grenzen - aber wie durchl-ssig müssen diese sein? 1997, Birkh-user Verlag, sFr 52,-
(Határtalanul? Minden rendszernek szüksége van határokra - de ezeknek mennyire kell átjárhatónak lenniük?)

Lebensstile. Entwürfe zur Überwindung einer lebensbedroliche Ökonomie. 1997, Mensch und Umwelt Nr.21, Hg. v. Arbeitsstelle für Umweltfragen (Pastoralamt der Diözese Linz, Kapuzinerstr. 84, A-4020 LINZ). öS 49,-
(Életmódok. Tervek egy "életveszélyes" ökonómia legyôzéséhez. Ember és környezet.)

The NGLS Handbook of UN Agencies, Programmes and Funds Working for Economic and Social Development. 1997, Hg. v. UN Non-Govermantal Liaison Service NGLS (Palais des Nations, CH-1211 GENEVA 10). Kostenlos (ingyenes)
(Az ENSZ ügynökségei NGLS - nem-kormányzati kapcsolatszolgálat - kézikönyve, Programok és pénzalapok a gazdasági és társadalmi fejlôdésért.)

A World that Works. Building Blocks for a Just and Sustainable Society. Ed. by. Trent Schroyer. 1997, TOES USA - The Bootstrap Press Intermediate Technology Group of North America (777 United Nations Plaza, suite 3 C, NEW YORK, NY 10017 USA).
(Egy mûködô világ. Egy igazságos és fenntartható társadalom építôkockái.)

Overcome Violence. A Programme of the World Council of Churches. 1997, Hg. v. WCC - World Council of Churches Programme to Overcome Violence. Kostenlos (ingyenes)
(Az erôszak legyôzése. Az Egyházak Világtanácsának programja.)

Geiko Müller-Fahrenholz: The Art of Forgivennes. Theological Reflections on Healing and Reconciliation. 1997, WCC-World Council of Churches. Sfr 15,-
(A megbocsátás mûvészete. Teológiai megfontolások a gyógyításról és kiengesztelôdésrôl.)

Gregory Baum/Harold Wells (eds): The Reconciliation of Peoples. Challenge to the Churches. 1997, WCC-World Council of Churches, Sfr 25,-
(A népek kiengesztelôdése. Kihívás az egyházaknak.)