BOCS Fordító

I. évf. 2. szám (1996 dec. 30.)

Tartalom

1. Víz nélkül semmi sem folyik
2. UNDP: az ENSZ Fejlõdési Programja
Hírek, WWW helyek, Könyvek, Akciók, Viccek, karikatúrák, Idõpontok
Cikkek, dokumentumok

1.

Víz nélkül semmi sem folyik
(A hesseni evangélikus egyház víztakarékosság dossziéja)

Tudta-e, hogy egy átlag német polgár napi 135 literes vízfogyasztását a felére lehetne csökkenteni, és hogy ivóvízszükségletünknek mindössze 2 %-át használjuk fel közvetlen fogyasztásra?

A hesseni evangélikus egyház (a hesseni környezeti minisztériummal közösen kiadott) dossziéjának célja a víztakarékosság fontosságáról és módjairól, valamint az esõvíz lehetséges felhasználásáról részletes információt adni. A csomat 8 db A/3 méretû lapot, és 3 füzetet tartalmaz, amelyek részletesebben, ábrákkal tárgyalják a témát.
(Személyes tapasztalat: egy frankfurti lelkészségen a legkülönfélébb csoportok beszélik meg és hazavíve próbálják alkalmazni és továbbadni.)

A németországi átlagos vízfelhasználás (fejenként és naponta): Wc 43 liter, fürdés 40 l, mosás 16 l, egyéb 11 l, mosogatás 8 l, testápolás 8 l, öntözés 6 l, fõzés és ivás 3 l.

Az alábbi 8 szabály betartásával máris napi 25 l vizet spórolhatunk:
1. A csapot mindig zárjuk el!
2. Fürdés helyett zuhanyozzunk!
3. Az elöregedett tömítéseket cseréljük ki!
4. A mosógépet csak teli programmal kapcsoljuk be!
5. A Wc leöblítéshez 3 l víz is elegendõ.
6. A Wc tartály ne folyasson!
7. Öntözéshez ne használjunk ivóvizet!
8. Az autót ritkábban mossuk!

Ön víztakarékos?
Ha rendelkezik vízórával, könnyen kiszámíthatja az egy fõre jutó napi vízfogyasztást háztartásában.
135 l felett: Ön pazarolja a vizet. Fogjon hozzá a spóroláshoz - megéri!
120-135 l: Vízfogyasztása átlagos.
90-120 l: Takarékosan bánik a vízzel.
90 l alatt: Gratulálunk. Ön igazán takarékos, tanítsa meg ismerõseinek is.

Az A3-as lapokon tárgyalt témák a következõk:

1. Takarékos WC-tartályok felszerelésével a napi és fejenkénti 45 l fele megspórolható: takarékos öblítõ beszerelése, kisebb térfogatú tartály, nyomógombos öblítõ, esõvizet felhasználó WC, komposzt WC.

2. Az átfolyáskorlátozók csupán adott menyiségû víz átengedését teszik lehetõvé. Zuhanyzóknál a beépített termosztát azonnal beállítja a kívánt hõmérsékletû vizet. A saját vízóra ösztönöz a vízzel való sprórolásra.

3. Víz- és energiatakarékos mosogatógép, mosógép, ruhaszárítógép.

4. A zöld területek öntözése - ha csak a nyári hónapokra osztjuk le, amikor az öntözés gyakorlatilag folyik - 24 liter/fõ/nap ivóvizet használ. Melyik idõpont a legalkalmasabb öntözésre? Hogyan ápoljuk a füves területet minél kevesebb vízfelhasználással? Hogyan használjuk fel az esõvizet?

5. Lezárt felületek felszabadítása: fontos, hogy a csapadék a földbe tudjon szivárogni. A beton stb. felületek alatt, a levegõzés és csapadék hiánya következtében a talaj "elhal". Praktikus és környezetvédõ megoldásokat javasolnak parkolók, bejáratok, teraszok, udvarok kialakítására.

6. Esõvíz bevezetése a talajba: olyan rendszereket mutat be, amelyek segítségével az épületekrõl, illetve lezárt felületekrõl lefolyó víz a talajba jut vissza - a csatorna helyett.

7. Az esõvíz felhasználása: a modern technika jóvoltából az esõvíz WC-öblítéshez, mosáshoz, öntözéshez mind a magán, mind a közszférában felhasználható ivóvízpótlóként. Ennek számos elõnye van:
- óvjuk ívóvíz tartalékainkat,
- tehermentesítjük a csatornát és a tisztítóberendezéseket,
- mosás esetén az esõvíz lágysága miatt csökken a mosószerfelhasználás.
Részletes leírás az esõvíz tároló és felhasználó rendszer létrehozásáról.

Mindezeken felül az érdeklõdõknek további személyes segítséget is nyújtanak és különbözõ elõadásokat, rendezvényeket kínálnak fel.

A három füzet címe és témája:

1. Az esõvíz felhasználása privát és nyilvános épületekben
Minõség: követelmények, higénia, felhasználási területek, gyûjtõ felületek, összetétel.
Mennyiség.
Esõvízrendszer felépítése: gyûjtés, vezetés, szûrõ, tároló, túlfolyó, ivóvízzel való utántöltés, házi vízmû, vezetékhálózat, csapok.
Üzemeltetés.
Költségek/gazdaságosság.
Támogatási lehetõségek.
Engedélyek, elõírások.
Felmérés.
Gyakorlati példa a tároló méretének kialakítására.

2. A talajfelszín vízáteresztõ képességének visszaadása és az esõvíz elszivárogtatása. Hogyan tegyük a felszínt vízáteresztõvé, és egyben szilárddá?

3. Minden csepp számít (Információk az ívóvíztakarékosságról)
A víztakarékosságról általában.
Vízszükségletünk.
Viselkedésmódok - hogyan/mivel spórolhatunk ivóvizet?
Csaptelepek, vízórák, tömítések.
WC-tartályok.
Esõvízfelhasználás.
Takarékos háztartási gépek.
Vizeink védelme - szennyvíz és szemételhelyezés.
Ön mennyi vizet fogyaszt?Eredeti cím: Ohne Wasser läuft nichts
A három kis füzet címei: Entsiegeln und Versickern. Nutzung von Regenwasser. Jeder Tropfen zählt.
Nyelv: német
Eredeti méret: 24 A4-es oldal, valamint a füzetek 25+38+62 A5-ös oldal
Dátum: 1996 szeptember
Forrás: Arbeitsstelle für Umweltfragen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt. Dr. Stefan Brückmann, Wydratstr. 58. D-63667 Nidda. Tel: +49-6151-367004, fax: -367003.


2.

UNDP: az ENSZ Fejlõdési Programja

"Feltaláltuk a boldogságot - mondják az utolsó emberek, és pislognak" (Nietzshe)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1978-ban Alma Atában azt a célt tûzte ki, hogy 2000-ig az egészségügyi rendszer minden ember számára garantálja a szociális biztonságot, a megfelelõ mennyiségû és kiegyensúlyozott táplálkozást, valamint a pszichikai jólétet. Az évezred vége felé közeledve azonban ennek inkább az ellenkezõje állapítható meg: a gyõztesek és legyõzöttek közötti szakadék véglegesnek tûnik. A modern tudományok és technika nem a boldogság megvalósítását szolgálják, hanem épp az ellenkezõjét.
A "boldogságot" feltalálták, a feltalálók azonban "pislognak", nem hisznek ugyanis a szemüknek, ha elolvassák az UNDP legújabb tudósítását az emberi "fejlõdésrõl". A világlakosság legszegényebb 20%-ának részesedése a világ összjövedelmébõl az utóbbi 30 évben 2,3%-ról 1,4%-ra esett vissza. Ezzel szemben a leggazdagabb 20% részesedése 70-rõl 85%-ra emelkedett. ezáltal a leggazdagabbak és legszegényebbek közti különbség megduplázódott: 30:1 helyett 61:1. A világ 358 milliárdosának vagyona meghaladja azon országok évi összjövedelmét, amelyben a világ lakosságának 45 legszegényebb százaléka él. 70 országban a jelenlegi átlagjövedelem alacsonyabb mint 1980-ban, sõt 43-ban az 1970-es átlagnál is alacsonyabb. Míg 1965 és 1980 között 200 millió ember jövedelme csökkent, az utóbbi másfél évtizedben már majdnem egymilliárdé.
A szakadék Földünk szegényei és gazdagai között egyre szélesedik és a jóléti társadalmak segítõkészsége folyamatosan alábbhagy. 1995-ben a 21 legjelentõsebb segélynyújtó ország összsegélye GDP-jük 0,27%-át tette ki, ami az eddigi legalacsonyabb összeg - 25 évvel ezelõtt az Egyesült Nemzetek irányadóként 0,7%-ot határozott meg.

Róma, 1996 szeptember 27: a világ kormányainak képviselõi utoljára tanácskoznak azokról a döntõ fontosságú dokumentumokról, amelyeket a november 13-17-i Világélelmezési Csúcstalálkozó kiad. Az eredmény: szigorú csökkentések, takarékossági csomag a szegények számára. A cél már nem is az éhínség és szegénység megszüntetése, hanem 2015-ig az alultápláltak számának felére, azaz 400 millió alá csökkentése. A római csúcstalálkozón nem kell megerõsíteni a 0,7%-ról hozott fent említett döntést. A Transznacionális Konszernek Magatartáskódexével 10 egész másodpercig foglalkoztak, az eredmény egyhangú: törölni a napirendrõl. A célok sikeres megvalósítása érdekében hozott nemzeti tervek sem kötelezõek, csupán "szabadon választhatóak". A táplálkozás szempontjából oly fontos csoportot képviselõ parasztok már nem a "mezõgazdaság", hanem az "élelmiszerszektorban dolgozók" címszó alatt találhatók, egy kalap alatt pl. a Nestlé-vel. A segélyt törlik, az érvek kézenfekvõek.

Pakisztán ex-minisztere, Mahub Ul Hag fogalmazta meg Brüsszelben a következõ fenyegetést: "Amennyiben a gazdag országok megpróbálják távoltartani maguktól a Föld szegényeit, úgy a szegénység talaján létrejött bajok - drogok, járványok, AIDS, vírusok, környezetrombolás valamint a terrorizmus - lépik át a határokat és fenyegetik közvetlenül a Föld jómódú kisebbségét. Hoszabb távon ehhez még hozzájön egy egyre kevésbé feltartóztatható vándorlás".Eredeti cím: Das Menschheitsprojekt: "Entwicklung"
Nyelv: német
Eredeti méret: egy oldal
Forrás: Medico International (Obermainanlage 7, D-60314 Frankfurt/M) 1996/2. szám
HírekAlternatív Nobel-díjak

A "Right Livelihood Award" (ismert nevén "Alternatív Nobel-díj") idei kitüntetettjei:

- Hermann Daly közgazdász kutató, USA. Kutatásaiban és publikációiban (a legutóbbi: "Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development", Beacon Press 1996) a gazdasági növekedés és a szabadkereskedelem uralkodó tanaival ellentétben különös hangsúlyt fektet az olyan alapvetõ etikai elemekre, mint az életminõség, környezet és közösség.

- George Vithoulakis athéni orvos nem csupán Görögországban, hanem Európa szerte támogatja a homöopatikus kutatást és képzést (amit õ Délafrikában és Indiában tanulmányozott).

- A Kerala Sastra Sahuthya Parishat (KSSP), amelyet egy 65 szakemberbõl és értelmiségibõl álló csoport vezet, Keralában (Délkelet India) létrehozott egy 2100 csoportból, összesen 60.000 tagból álló hálózatot. Fõbb tevékenységi területeik: képzés, környezet, fejlõdés, energia, egészség, nõkkel kapcsolatos problémák, kommunikáció, kutatás és fejlesztés.

- Az Oroszországi Katonaanyák Bizottsága (CSMR) az egész világon ismertté vált, amikor 1989-ben 300 anya összefogott, hogy 180.000 fiatal férfit egyetemi tanulmányaik folytatása érdekében felszabadítson a katonáskodás alól. Közben 50 regionális kezdeményezés összefogásává váltak, akik a katonák jogaiért és a hadkötelezettség megszüntetéséért küzdenek. 1994 novemberétõl, amikor a csecsen és orosz csapatok közötti harc fölerõsödött, az anyák némi sikert és politikai befolyást értek el a katonaságmegtagadókért vívott tiltakozó és kiszabadítási akcióikkal.Forrás: Right Livelihood Award, Administration Office, PO Box 15072, S-10465 Stockholm, Tel: +46-8-7020340, Fax 7020338, E-mail: [email protected]EU: kevesebb pénz a környezetre

Az európai környezetpolitika drámai visszafejlõdés elé néz - figyelmeztet az osztrák Klímaszövetség-koordináció körlevele, - ugyanis az EU nagymértékben csökkentette az 1997-ben környezetvédelemre fordítható anyagi kereteit. A környezeti esernyõszervezetek a saját pénzügyi részt minden bizonnyal nem fogják tudni felmutatni, ráadásul az önkéntes munkát sem lehet "egyéni hozzájárulásként" elszámolni. Az EU pénzügyminiszterek a környezeti bizottság módosítási javaslataira eddig még nem válaszoltak.


Eredeti cím: EU: weniger Geld für die Umwelt
Nyelv: német
Forrás: Rundbrief der österreichischen Klimabündniskoordination
Dátum: 1996 9/10A civil szervezeteket kizárták a WTO-ülésekrõl

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO, korábban GATT) Genfben nem hajlandó a civil szervezeteket az üléseire beengedni és formális státuszt biztosítani.
A WTO címe: Division for External Relations, World Trade Organisation, Centre William Rappard, 154 rue de Lausanne, Ch- 1211 Geneva, Tel: +44-22-7395111, Fax 7395458.
A WTO-nak a világ minden részébõl érkezõ jogi panaszok kezelésére mindössze hat jogásza van. A viszonylag kevés döntésnek csekély hatása lehet a globalizált gazdasági folyamatokra. A nagyhatalmak elutasítják a jogi apparátus bõvítését.
A fejlõdési és környezeti szervezetek közös összefogással létrehozták a "Kereskedelem és Tartós Fejlõdés Nemzetközi Központját", annak érdekében, hogy kutatásaikat, lobbi- és nyilvánosság tevékenységüket jobban tudják irányítani.
További információk: Ricardo Mendelez Ortiz, International Centre for Trade and Sustainable development, c/o IUCN, 28 Rue Mauverney, Ch-1196 Gland, Tel. +41-22-9990208, Fax 9990020.


Forrás: Go Between NGLS
Dátum: 1996, 10/11, 60-adik szám
WWW helyek

Nõk nemzetközi elektronikus egyeteme (Women's International Electronic University):
http://www.wvu.edu/~womensu
Oktatók jelentkezését várják!


From: Madonna Kolbenschlag, WIEU WebMidwife, [email protected]
Könyvek

Hans Diefenbacher: Anarchismus.
Zur Geschichte und Idee der herrschaftsfreien Gesellschaft. 1996, Primus Verlag. DM 49,80

Claus Eurich: Die Kraft der Sehnsucht.
Kontemplation und ökologisches Engagement. 1996, Kösel Verlag. DM 32,-
Akciók

Két atomerõmû tiltakozóakció

1. Az USA Export-Import-Bank által a temelini (Csehország) atomerõmû számára adandó kölcsön ellen.
Cím: Export-Import-Bank of the US, Mrs. Juli BELAGA 811 Vermont avenue, N.W., WASHINGTON D.C. 20571 USA. Fax: +1-202-5653505, E-mail: [email protected].

2. A mochovcei (Szlovákia) atomerõmû létrehozása ellen. A mochovcei atomerõmûvet példának szánják további 60 (!) kelet-nyugati reaktoregyüttmûködéshez. A biztonsági rendszer elkészítésében és javításában a SIEMENS cég is részt vesz, és kockázatára a német kormány mintegy 148 millió DM összegben kezességet vállalt. Az üzlet tehát halálbiztos.
Cím: SIEMENS AG Österreich, z. Hd. Dl. Albert Hochleitner, Siemensstr. 92
1210 Wien.


További információ:
- PLAGE, Arenbergstr. 10, A-5020 Salzburg, Tel.0662-643567.
- OÖ. Plattform gegen Atomgefahren, Landstr. 31/223, A-4020 Linz, Tel. 0732-774275.
- Koordinationskreis Siemens-Boykott, Friedrichstr. 165, D-10117 Berlin. Tel: +49-30-2044784, Fax 2044785.
Viccek, karikatúrákMit csináljunk a hotelszappannal?

Egy valóságos levelezést tett közzé egy nem elég fogyasztói magatartású hotelvendég a London Sunday Timesban:
#####
Kedves szobalány, kérem, ne hozzon több kis szappant a fürdõszobámban és a polcra készített hat és a kádhoz tett három darabot is vigye el, mert útban vannak és mivel hoztam magammal szappant. Köszönettel: S. Berman
#####
Kedves 635-ös szoba, az állandó szobalány ma szabadnapos. Elvittem a 3 szappant a kádtól, amint kívánta, és a hatot a polcról föltettem az automata tetejére arra az esetre, ha mégis megváltoztatná a szándékát. Így csak az a három maradt, amit ma tettem be, mert ez az utasításom a vezetéstõl, hogy naponta három szappant vigyek a fürdõszobákba. Remélem elégedett. Kathy, a helyettesítõ szobalány
#####
Kedves szobalány (remélem ön az állandó), úgy tûnik, Kathy nem tájékoztatta kérésemrõl a kis szappanokat illetõen, mert ma újabb három szappant találtam a polcon. Két hétig szándékozom itt lakni és elhoztam magammal a megszokott szappanomat, így nincs szükségem arra a hatra, ami a polcon van. Útban vannak, amikor borotválkozom, fogat mosok, stb. Kérem vigye el azokat. S. Berman.
#####
Kedves S. Berman, áttettem a hat kis szappant, ami útban volt a polcon, a szappantartóba, a nagy szappanját pedig betettem a gyógyszeres szekrénykébe a kényelme kedvéért. A szekrénykében meghagytam a három kis szappant, ami az új vendégek számára mindig ott van és amit nem vett észre érkezéskor. Csak szóljon, ha még valamiben segíthetek. Dotty, az állandó szobalány.
#####
Kedves Mr. Berman, az ügyvezetõ tájékoztatott ma reggel, hogy Ön felhívta és elégedetlen volt. Egy másik szobalányhoz osztottam be a szobáját. Kérem nézze el a korábbi kényelmetlenségeket. Ha bármi panasza van, forduljon hozzám, hogy személyesen figyelhessek oda a dologra. Elaine Carmen, gondnok
#####
Kedves Miss Carmen, sajnos nem tudom hívni, mert munkaidõben nem vagyok itthon, ezért hívtam az ügyvezetõt. Csak azt kértem tõle, hogy intézkedjen a szappanok ügyében. A szobalány, akit újonnan osztott be, azt hihette, hogy most érkeztem, mert a három új, a polcra tett szappan mellett a szekrénykébe is tett még három szappant. Noha még csak öt napja vagyok itt, máris összegyûlt 24 kis szappan. Miért teszik ezt velem? S. Berman.
#####
Kedves Mr. Berman, megmondtam a szobalánynak, hogy ne tegyen több szappant az Ön szobájába és távolítsa el a fölöslegeseket. Ha még bármiben segíthetek, kérem hívjon. Elaine Carmen, gondnok.
#####
Kedves Mr. Kensedder, eltûnt a szappanom. A kis szappanokkal együtt a saját fürdõszappanomat is elvitték. Késõ este jöttem haza és a portástól kellett szappant kérnem. S. Berman.
#####
Kedves Mr. Berman, tájékoztattam a gondnokot az Ön szappan problémájáról. Nem értem, hogyan történhetett, hogy nem volt szappan, hiszen a szobalányoknak naponta három szappant kell tenniük a szobákba. Nyomban intézkedünk. Kérem bocsásson meg a kényelmetlenségért. M. L. Kensedder, ügyvezetõ.
#####
Kedves Mrs. Carmen, ki az ördög tett 54 kis szappant a szobámba? Csak egyetlen szappant szeretnék, a sajátomat. Azt adják vissza, kérem. S. Berman.
#####
Kedves Mr. Berman, Ön panaszkodott a túl sok szappan miatt, tehát elvittem õket, azután panaszkodott, hogy nincs szappan, így visszavittem azokat, mind a 24-et, plusz aznapra még hármat. Nyilván a szobalánya nem tudott errõl, ezért õ is vitt 24 plusz hármat. Nem tudom, honnan gondolja, hogy ez a hotel nagy fürdõszappant ad. De beszereztem egyet és odatettem a szobájába. Elaine Carmen, gondnok.
#####
Kedves Mrs. Carmen, csak röviden tájékoztatom az aktuális szappan helyzetrõl. Mára szert tettem a fürdõszoba polcon 18, az automatán 11, a hálószobában 15, a gyógyszeres szekrénykében 14, a szappantartóban 6, a kád északnyugati sarkán 6 új kis szappanra, s végül a kád északkeleti sarkán 1 (félig használt) fürdõszappanra. Kérje meg a szobalányt, hogy a napi takarításkor mindig szépen rakja oszlopokba és porolja le õket. Javaslom, hogy ne rakjon négynél többet egy oszlopba, mert akkor hajlamos ledõlni. Mivel a hálószoba ablakpárkányt még nem használták fel, az kitûnõ hely lehet további szappanok elhelyezésére. S még egy: vettem egyet a megszokott fürdõszappanomból, de azt a hotel széfjében tartom, hogy elkerüljem az esetleges félreértéseket. S. Berman.


Eredeti cím: What to Do With Hotel Soap
Nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás lényegére tömörített.
Forrás: London Sunday Times
Dátum: 1996 december
Idõpontok

Jan. 20-21, Zell a. Pram: Zukunftswerkstatt "Mit Fantasie gegen Gewalt". (KIDS UNITED, Schützg. 16, A-8020 Graz, Tel: +43-316-974525)

Jan. 20-24, Alberndorf: Seminar für Zivildiener "Gewaltfreie Konfliktaustragung". (Pax Christi OÖ, Kapuzienerstr. 84, 4020 Linz, Tel: +43-732-761062)

BOCS Homepage